×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Varför max 25 direkt underställda?

2017-09-08

FRÅGA: Varför tjatar Vision om att jag som chef ska ha max 25 direkt underställda? Jag arbetar idag som enhetschef i en medelstor kommun och har 36 medarbetare som jag tycker att jag hinner med alldeles utmärkt.

Svar: Som chef ska du ha tid att leda. Ett rimligt antal direkt underställda medarbetare är viktigt men inte den enda faktorn som påverkar dina förutsättningar att leda verksamheten. Förutsättningar påverkas också av hur tydlig organisationen är, verksamhetens geografiska spridning, att det finns balans mellan mål/krav och resurser, vilka befogenheter du har, kontakten med din överordnade chef och tillgång till stöd/expertis i olika frågor som kan dyka upp i verksamheten.

Att du upplever att du klarar dina uppdrag och ditt åtagande har förstås med din egen förmåga som chef att göra, men det tyder också på du finns i en organisation där ledningssystem och chefstöd totalt sett fungerar ganska väl.  

Alldeles för många chefer ges inte optimala villkor och inom offentlig sektor ligger förklaringen ofta mer i hur verksam­heten organiseras och de styr­­modeller som tillämpas än i chefernas individuella ledarskapsegenskaper. Styrmodellerna ten­derar att ge ett administrativt merarbete för många chefer utan att verksamhetsnyttan alltid är utredd. Dessutom har chefer i offentlig sektor ofta betydligt fler direkt underställda medarbetare än chefer i privata, detta gäller särskilt inom mjuka verksamheter som vård och omsorg.

Att du som chef hinner tillämpa ett närvarande ledarskap som möjliggör handledning, coachning och annan dialog med medarbetarna är alltså nödvändigt om verksamheten ska bli framgångsrik och för att din arbetsbelastning långsiktigt ska ligga på en hållbar nivå. Ett rimligt antal direkt underställda medarbetare är därför centralt även om det inte exakt går att säga hur stor en grupp bör vara.

I en undersökning som Vision gjorde för ett par år sedan svarade åtta av tio chefer med fler än 30 direkt underställda att de varken hade tillräckligt med tid för återkoppling eller handlingsutrymme för att utföra ett professionellt ledarskap. Därför ”tjatar” Vision om att chefer inte bör ha fler direkt underställda än 25 personer. De det som en indikator på hur chefens förutsättningar ser ut men glöm inte att också andra faktorer påverkar.

/ Jonas Karlsson, Nationellt ansvarigt för HR, Chef- och ledarskapsfrågor, Vision

Chefen i fokus

Visions tidning för dig som leder och utvecklar välfärden. Tanken är att du som chef ska bli inspirerad, stärkt och peppad i din ledarroll av läsningen.

Läs senaste numret

Vårt frågeforum