×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Vad göra med äldre ­kollegor som inte lyssnar?

2017-09-08

FRÅGA: Vi har nyligen gjort en omorganisation och en ny ledningsgrupp har bildats. Alla har många års chefserfarenhet, utom jag och en kollega. Vi är dessutom betydligt yngre än de andra. Nu har det snart gått ett halvår och det är uppenbart att vi som är yngre inte släpps in i diskussionerna och att våra åsikter inte tas på allvar. Vad ska vi göra för att bli hörda?

Svar: Intressant, undrar vilka normer i gruppen som kan ligga bakom det ni upplever?

Möjligen handlar det inte om ålder. Ofta är det större skillnader mellan enskilda individer än vad det finns likheter mellan personer i en viss ålder. Om det är så att de andra i gruppen markerar sin position genom att antyda att de är äldre och därmed vet bättre så handlar det förmodligen om någon form av osunt hävdelsebehov. Även om ni var och en tycks vara erfarna chefer så utgör ni antagligen tillsammans en relativt omogen grupp.

Kanske har ni inte gemensamma förväntningar på ledningsgruppens roll? Har ni exempelvis diskuterat balansen mellan strategiska och mer operativa frågor?

Det är nödvändigt att hitta en samsyn runt detta och mycket mer för att alla individer i gruppen ska kunna inta rätt fokus.

Oberoende om det handlar om ålder, eller mer troligt något annat grupprelaterat, så blir er gemensamma chefs ledarskap och agerande viktigt. Er chef, precis som ni själva, måste kunna dra nytta av både de som varit i arbetslivet längre och de som är nyare. Därför finns ingen annan väg än att vara tydlig.

Ni måste, enskilt eller tillsammans, ta ansvar för att ge er chef återkoppling på hur ni känner och upplever det som händer i ledningsgruppen. Föreslå att ni ska jobba igenom ledningsgruppens arbetssätt tillsammans. Vad behöver ni göra för att bli ett bra team? Hur ska ni använda vars och ens personliga egenskaper? Vilka spelregler ska gälla? Ibland är det inte fel att ta in någon utifrån för att arbeta fram en gemensam modell.

/ Jonas Karlsson, Nationellt ansvarigt för HR, Chef-och ledarskapsfrågor, Vision

Chefen i fokus

Visions tidning för dig som leder och utvecklar välfärden. Tanken är att du som chef ska bli inspirerad, stärkt och peppad i din ledarroll av läsningen.

Läs senaste numret

Vårt frågeforum