Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Vad gör jag när kollektivavtal saknas?

2019-04-30

Fråga: Jag har blivit erbjuden en chefstjänst på ett företag som saknar kollektivavtal. Vad ska jag tänka på?

Svar: Anställningsvillkoren regleras vanligtvis i kollektivavtalet och när det saknas bör anställningsavtalet innehålla allt ni är överens om. Anställningsform, tillträdesdatum, lön och löneutbetalningsdatum ska finnas med.
Arbetstidens förläggning ska framgå samt eventuell ersättning för övertid, obekväm arbetstid, jour, beredskap, resor och friskvård. Antal semesterdagar bör anges, samt tjänstepension och försäkringsskydd.
Uppsägningstiden ska finnas med, samt eventuellt omställningsstöd vid uppsägning. Om en konkurrensklausul finns är det viktigt att du förstår innebörden av den.
Kontakta gärna Chef Direkt för att stämma av ditt avtal innan du skriver på.

Hur hjälper jag en ­stressad medarbetare?

Jag har en medarbetare som visar tydliga tecken på stress. Vad kan jag göra för att stötta?

Svar: Det är viktigt att medarbetaren själv får beskriva hur hen upplever sin arbetssituation och säga vad för slags stöd hen behöver. Använd er av företagshälsovården. Hjälp medarbetaren med prioriteringen av arbetsuppgifterna. Skriv en lista om så behövs. Medarbetaren måste veta vad som förväntas av hen och ha resurserna att utföra de arbetsuppgifter hen tilldelas. Visa tydligt vad som är gott nog för en dags arbete. Att omfördela arbetsuppgifter i arbetsgruppen kan vara en lösning, men det är viktigt att det görs i samråd med medarbetaren så att hen inte känner att hen blir fråntagen en arbetsuppgift som hen tycker är rolig och stimulerande. Det kan nämligen kännas omotiverande för en person som är ambitiös och vill göra ett bra jobb.

Medarbetare missnöjd med sin nya lön

Jag har nu haft resultatsamtal med mina medarbetare. En av dem vägrar godta den nya lönen. Hur ska jag agera?

Svar: Det är viktigt att reda ut vad missnöjet bottnar i. Handlar det om lönesättningen som sådan eller att du och medarbetaren har olika syn på prestationen? I bästa fall ska lönesamtalet mynna ut i en relativ samsyn kring det som har hänt det senaste året. Lönekriterierna ska vara så pass specifika så att du och medarbetaren tolkar dem på samma sätt. På så sätt ska den nya lönen egentligen inte komma som en överraskning när den meddelas.

Trots detta kan du och medarbetaren såklart ändå ha olika syn på arbetsinsatsen, men då är det viktigt att förtydliga vad som krävs för att komma till en viss lönenivå. Du kan ge medarbetaren en skriftig motivering varför hen har fått den lön som hen fått, så att det blir ännu tydligare. Medarbetaren ska känna att det går att påverka lönen genom arbetsinsatsen. Rör det sig om låg löneökning kan du tillsammans med medarbetaren göra en handlingsplan där du och medarbetaren kommer överens om saker hen behöver göra får att få bättre löneutveckling i framtiden. På www.visionchef.se hittar du fler verktyg som du kan använda dig av i löneprocessen.

Chefen i fokus

Visions tidning för dig som leder och utvecklar välfärden. Tanken är att du som chef ska bli inspirerad, stärkt och peppad i din ledarroll av läsningen.

Läs senaste numret

Vårt frågeforum