×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Otydligt uppdrag eller överbelastad?

Fråga: Jag hamnar ofta i situationer där jag inte tycker att min chef/ledningen ger tillräcklig information om vad som förväntas av mig, det gör det svårt att prioritera och jag vet inte vad som är tillräckligt. Hur kan jag hantera det?

Svar: Som chef måste du känna att du har mandat att leda verksamheten och för att den känslan ska infinna sig behöver du veta hur ditt uppdrag ser ut. Tycker du att du vet det? Även om det i varje chefsuppdrag självfallet ingår att hantera oklarheter som uppkommer så behöver du få en så tydlig rambeskrivning som möjligt. Du och din chef behöver gemensamt backa tillbaka och diskutera vad som ingår i ditt ansvarsområde.

Det är bra om du i samtalet kan ge exempel på situationer där du upplever att du fått otillräcklig information, på så sätt kan ni kalibrera förväntningarna ni har på varandra. Var emellertid uppmärksam på om det verkligen bara rör sig om oklara förväntningar. Min erfarenhet är, vilket också chef- och ledarskapsforskaren Ingela Thylefors har betonat, att otydligheterna snarare brukar handlar om överbelastning, det vill säga att chefer i dag tenderar att ha för omfattande uppdrag.

Om så är fallet bör ert samtal i stället handla om att exempelvis se över det chefsstöd som du har tillgång till. Ska ditt chefsarbete bli framgångsrikt måste arbetsgivaren bidra till en balans mellan förväntningarna på dig och de resurser som är tillgängliga för dig. Kanske har du extrauppdrag som någon kollega kan överta? Se till att ni granskar alla delar av ditt uppdrag. Med en rimlig arbetsbelastning kommer det bli lättare att hantera oklarheter som uppstår.

Även om oklara roller är en dokumenterad bidragande orsak till arbetsmiljöstress som vi ska vara uppmärksamma på så anser Thylefors att otydliga uppdrag också har en uppsida. Hon menar att otydligheten ger chefen ett tolkningsutrymme inom vilket chefen, åtminstone till viss del, själv kan utforma sin chefsroll. Jag tycker det är ett tänkvärt påpekande. Chefskap ska inte vara för detaljstyrt, du ska kunna ta egna initiativ och ta ut svängarna. Därför blir det också extra angeläget att sortera om det handlar om otydliga uppdrag eller överbelastning.

Nyheter

Till arkivet

Chefen i fokus

Visions tidning för dig som leder och utvecklar välfärden. Tanken är att du som chef ska bli inspirerad, stärkt och peppad i din ledarroll av läsningen.

Läs senaste numret

Vårt frågeforum