×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Måste inte kollegan ha ämneskunskap?

2017-09-08

FRÅGA: En ny chefskollega ska rekryteras till vår ledningsgrupp för den tekniska avdelningen. Vår avdelningschef vill ha en person som först och främst har goda meriter som ledare, och hon har tydligt betonat att verksamhetserfarenhet är mindre viktigt. Vi enhetschefer känner att en ny kollega måste kunna verksamheten. Om inte kommer vi andra få dra ett tyngre lass och det orkar vi inte. Hur kan vi argumentera för vår sak?

Svar: Er avdelningschef är inte unik i sitt sätt att tänka. De senaste 20 årens chefs­ideal har handlat mycket om att lyfta fram ledarskapet och att låta medarbetarna vara verksamhetsexperter. Det handlar om att använda, utveckla och lyfta fram medarbetarnas kunnande och engagemang. Det finns också många exempel på chefer som framgångrikt rört sig mellan vitt skilda verksamhetsområden.

Likväl tycker jag att det finns ett par aspekter ni kan lyfta för att problematisera och vidga frågan.

Vad behöver medarbetarna? Ofta uppskattar medarbetare chefer som kan och förstår arbetet som utförs. Som verksamhetsnära chef kommer hen i situationer där medarbetare efterfrågar uppgifter som är direkt knutna till aktiviteter i verksamheten. Förstår chefen arbetet är det förstås lättare att svara, ge feedback och fatta beslut.  

Vad behöver ni i enhetschefsgruppen? Är ni många enhetschefer i dag som kan verksamhetsfrågorna så kanske det är motiverat att söka efter kompetens som kan komplettera. Men är er erfarenhet att de verksamhetsspecifika frågorna diskuteras mycket i enhetschefsgrupperna är det förmodligen tvunget att också en ny chefskollega behärskar det. I annat fall finns en risk att kvaliteten sjunker. Era ledningsmöten kan bli mindre effektiva när bristande erfarenhet gör att operativa frågor ständigt hamnar i fokus. Det finns också en risk att ni andra enhetschefer behöver gå in och täcka upp som sakkunniga.

Om jag till sist ska uttrycka en personlig uppfattning så anser jag, när vi diskuterar första linjens chefskap, att god verksamhetskännedom är en grundläggande kompetens. Samtidigt måste jag också medge att jag vid åtminstone ett par chefsrekryteringar med gott resultat avvikit från just den principen. Varje rekrytering har helt enkelt sina unika förutsättningar.

/ Jonas Karlsson, Nationellt ansvarigt för HR, Chef-och ledarskapsfrågor, Vision

Chefen i fokus

Visions tidning för dig som leder och utvecklar välfärden. Tanken är att du som chef ska bli inspirerad, stärkt och peppad i din ledarroll av läsningen.

Läs senaste numret

Vårt frågeforum