Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Kan jag besluta om intyg behövs?

2019-02-12

Fråga: Jag arbetar som enhetschef på ett privat HVB-hem och undrar vad som gäller för att begära läkarintyg första sjukdagen. Måste det finnas särskilda skäl för att begära läkarintyg från första sjukdagen? Kan jag fatta ett sådant beslut själv som arbetsgivare?

Svar: Läkarintyg första sjukdagen, eller förstadagsintyg som det också kallas, kan ni besluta om som arbetsgivare. Men det måste finnas särskilda skäl till det. För att ha rätt att kräva ett förstadagsintyg måste det finnas ett rehabiliterings- eller kontrollsyfte med det. När arbetsgivaren tar ett sådant beslut gäller det för högst ett år i taget. Ett beslut om förstadagsintyg ska vara på individnivå och kan inte tillämpas för en hel grupp.

Hur kan jag se till att skyddsombud utses?

Fråga: Jag arbetar som verksamhetschef i en kommun. HR-avdelningen har kontaktat mig med anledning av att det inte finns något skyddsombud på min enhet. Det är en medelstor enhet med 25 medarbetare och vi skulle verkligen behöva ha ett skyddsombud hos oss. Jag vet att jag som arbetsgivare inte kan utse skyddsombud, men hur kan jag påverka min medarbetargrupp att utse ett?

Svar: Prata med dina medarbetare om uppdraget som är ett utvecklande och viktigt uppdrag. För att uppdraget också ska bli mer intressant är det bra om det har en hög status på arbetsplatsen. Den frågan kan du till exempel lyfta i chefsgruppen och diskutera där. Din grupp kan utse två skyddsombud om det underlättar för er att välja skyddsombud. Ombuden kan då stötta varandra och ingen behöver känna sig ensam i sin roll. Efter val
av skyddsombud behöver de ta kontakt med sina respektive fackförbund för att bli formellt utsedda. Sen behöver du tillsammans med skyddsombuden planera för att de får utbildning för sitt uppdrag.

Får man spela in samtal utan att meddela det?

Fråga: Jag jobbar som biträdande enhetschef inom en region. För några dagar sedan hade jag ett klargörande samtal med en medarbetare angående saker i arbetet som inte fungerat. Efter samtalet blev jag kontaktad av medarbetarens fackliga representant. Det visade sig att medarbetaren hade spelat in vårt samtal. Samtalet hade gått korrekt till och ledde inte vidare men det förde ändå med sig en obehagskänsla hos mig. Är det ok att spela in samtal utan att berätta det i förväg för den som blir inspelad?

Svar: Om den som spelar in själv är närvarande i samtalet gör den personen inte sig skyldig till något lagbrott. Däremot är det olagligt att i hemlighet spela in ljud i ett sammanhang där en själv inte är närvarande. Jag kan förstå din reaktion och att det känns obehagligt att bli inspelad. Du skulle kunna lyfta upp frågan om inspelningar i samverkan eftersom detta påverkar din och andra chefers arbetsmiljö på ett mindre bra sätt. Det är också bra om du tillsammans med dina medarbetare diskuterar kring detta, så att ni strävar efter att ha ett arbetsklimat där alla har förtroende för varandra utan att behöva spela in samtal.

Chefen i fokus

Visions tidning för dig som leder och utvecklar välfärden. Tanken är att du som chef ska bli inspirerad, stärkt och peppad i din ledarroll av läsningen.

Läs senaste numret

Vårt frågeforum