×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Hur uppmuntrar jag till ansvar i gruppen?

2019-04-29

Fråga: Jag har en grupp skickliga medarbetare som var och en levererar bra resultat. Jag har emellertid svårt att få gruppen att ta gemensamt ansvar och hjälpas åt i utvecklingsprocesser, det gäller också när oplanerade uppdrag uppstår. Vad kan jag göra?

Svar: Utmaningen för organisationer som agerar i föränderliga och komplexa sammanhang är långt mycket större än frågan om medarbetarnas ­individuella kompetens. Det gäller att förstå att kompetens också bärs gemensamt i interaktioner och relationer. Det kan låta självklart men det visar sig ofta att arbetsgrupper saknar förmåga att samspela effektivt. 

Utifrån forskning vet vi att välfungerande grupper sätter det gemensamma ansvaret i centrum. För att komma dit kan du som chef behöva komplettera ditt fokus på medarbetarnas individuella agerande och prestationer med mer dialog kring gemensamma mål och visioner.

För att få medarbetare mer närvarande kring det gemensamma, lyfter professor Lotta Dellve, som forskat mycket kring hållbart ledarskap, fram behoven av stabilitet och tillit. Gruppstabilitet främjar du exempelvis genom återkommande och gemensamma rutiner och mötesformer. För att stödja gruppens utveckling krävs följaktligen tid och utrymme för kommunikation. För en mer djupare beskrivning av vad som kännetecknar högpresterande team kan Lotta Dellves och Andrea Erikssons skrift ” Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring” vara en bra start. Skriften finns att ladda ner på högskolan i Borås hemsida.

Du kan också behöva se över att din grupp är funktionellt sammansatt och säkerställa att den är någorlunda stabil över tid. Avslutningsvis gäller det givetvis att fira gemensamma ansträngningar som varit lyckosamma och hitta sätt att belöna grupparbeten.

Med ovanstående har du tagit flera viktiga steg för att forma en mer kreativ grupp som tar gemensamt ansvar.

Chefen i fokus

Visions tidning för dig som leder och utvecklar välfärden. Tanken är att du som chef ska bli inspirerad, stärkt och peppad i din ledarroll av läsningen.

Läs senaste numret

Vårt frågeforum