Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Hjälp, målen hindrar handlingsutrymmet!

2017-09-08

FRÅGA Jag arbetar som enhetschef inom socialförvaltningen i en liten kommun. Just nu sitter jag, mina chefskolleger och vår gemensamma chef, med nya mål som nämnden precis fattat beslut om. Målen känns tveksamma på flera sätt, men framförallt ligger de på en sådan detaljnivå att handlingsutrymmet för professionella bedömningar i verksamheten nästan försvinner helt. Hur agerar vi på ett bra sätt?

Svar: Det du beskriver kan ses som ett symtom på de senaste decenniernas tankesätt om styrning inom offentlig sektor, det som ofta samlas under begreppet New Public Management.

Om ni bedömer att målen begränsar ert handlingsutrymme på ett sätt som inverkar negativt på verksamheten ska ni helt klart agera. Gör det genom att sakligt redogöra för de konsekvenser ni ser som en följd av målen. Visa att ni är bekymrade! En klok nämnd/ledning kommer att uppfatta era synpunkter på ett positivt sätt och se över målen igen. Det handlar ju om att verksamheterna ska leverera så bra och effektivt som möjligt.

Om man ser mer långsiktigt på er situation finns det flera utmaningar som er förvaltningsledning tillsammans med den politiska nämnden behöver ta tag i. Det behövs en rollfördelning mellan politiker och tjänstemän som bland annat inkluderar forum för kontinuerlig dialog mellan politiker, tjänstemän och kunder/brukare. Det skulle ge er i verksamheterna bättre möjligheter att bidra till beslutsunderlagen innan beslut fattas och därmed också en möjlighet för nämndpolitikerna att fastställa mer underbyggda mål. Dessutom behöver alla delar av verksamhetsstyrningen vara förankrad i organisationen och kopplad till en resursfördelningsmodell som kan förstås och accepteras av er.

Slutligen, om nämnden/ledningen väljer att inte lyssna på era synpunkter och fortsätter att sätta mål med svag förankring utan dialog, kan du som chef inte göra så mycket mer. Men kanske ska du ta dig en funderare: fungerar det här arbetssättet för dig eller krockar det med dina värderingar och hur du ser på ledarskap? Eventuellt är det du som ska börja leta efter nya, mer stimulerande utmaningar där de yrkesverksammas kunnande bättre tas tillvara.

/ Jonas Karlsson, Nationellt ansvarigt för HR, Chef-och ledarskapsfrågor, Vision

Chefen i fokus

Visions tidning för dig som leder och utvecklar välfärden. Tanken är att du som chef ska bli inspirerad, stärkt och peppad i din ledarroll av läsningen.

Läs senaste numret

Vårt frågeforum