×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Får inte föräldraskapet påverka mitt arbete?

2017-11-16

Chefen i Fokus nr 4 2017. Jag får kommentarer från mina medarbetare och chefskollegor om att jag inte är lika tillgänglig som förut. Ska det behöva vara så? Vi har oreglerad arbetstid och ska kunna anpassa arbetstiden.

Svar: Det ska naturligtvis finnas en kultur på jobbet där det är möjligt att ha barn. Att ha oreglerad arbetstid betyder inte att du ska jobba mer än en heltid. Din arbetstid kan variera från vecka till vecka, utifrån privatliv och verksamhetens behov. Du kan behöva vara tjänstledig med tillfällig föräldrapenning vid flera situationer. Det är du och din chef som kommer överens om vad som är rimlig tillgänglighet för dig.

Har ni en plan för jämställdhet på arbetsplatsen? Alla arbetsgivare med mer än 25 medarbetare ska ha en sådan plan - det regleras i diskrimineringslagen. Gå igenom planen i ledningsgruppen och senare på arbetsplatsträffen. Din fråga är ett exempel på att jämställdhetsplanen ska tillämpas i verkligheten också.

Blir mitt cv en offentlig handling?

Jag har sökt jobb som förvaltningschef i en annan kommun, vilket jag inte vill ska bli känt. Finns det risk för att mina ansökningshandlingar blir offentliga handlingar? Rekryteringen sköts via ett konsultföretag.

Svar: Ja, den risken finns. Ansökningshandlingar till offentliga jobb är allmänna handlingar. Enligt lagen är en handling allmän när den har skickats till kommunen, när den arkiveras eller har upprättats där. Urvalstester är dock enligt huvudregeln sekretessbelagda. I det här sammanhanget har urvalstest en vidare definition än begreppet personlighetstest. Tester i samband med anställningar innehåller ofta integritetskänsliga uppgifter. Därför ska sekretessen alltid gälla, oavsett om testerna gäller psykologiska undersökningar, personlighetstest, begåvningstest, prestationsprov eller liknande. Högsta förvaltningsdomstolen har fastslagit att när en ansökan eller intresseanmälan har kommit in till ett rekryteringsföretag, är de att se som allmänna handlingar. Normalt sett är det därför idag inte möjligt att lova någon ”diskretion” när det gäller ansökan till en kommunal eller landstingskommunal anställning.

Hur får jag till bättre ­medarbetarsamtal?

Jag är enhetschef inom äldreomsorgen och har ansvar för cirka 80 medarbetare. Jag tycker att det nästan är omöjligt att genomföra medarbetarsamtal med god kvalité och hinna med alla i tid. Det blir som löpande band, fast jag vill något annat. Det är så mycket annat som ska göras också. Hur kan jag göra?

Svar: Du lyfter en av de viktigaste frågorna för Vision, att chefer måste få förutsättningar för att kunna göra ett gott arbete. En av förutsättningarna är att inte ha för många medarbetare att ansvara för. Ta stöd av dina kollegor för att arbeta på en långsiktig lösning. Samla ihop er och bjud in Visions personliga ombudsman för chefer vid det regionala center som du tillhör till ett lunch- eller frukostmöte. Där kan ni tillsammans påbörja ett opinionsbildningsarbete för att påverka arbetsgivaren att minska personalgrupperna.

Chefen i fokus

Visions tidning för dig som leder och utvecklar välfärden. Tanken är att du som chef ska bli inspirerad, stärkt och peppad i din ledarroll av läsningen.

Läs senaste numret

Vårt frågeforum