×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Är jag för snäll mot medarbetarna?

FRÅGA: Jag har en situation där några medarbetare tar sig allt större frihet, de har börjat missbruka det förtroende som teamet har att styra själva. Bland annat har jag sett att de lägger planering individuellt hemma trots att vi sagt att den ska göras på jobbet av säkerhet skäl. De gör förfarande ett bra arbete i mötet med våra kunder så jag har hittills valt att släppa det. Är jag för snäll?

Snäll har lyfts fram som en positiv egenskap i ledarskapssammanhang. Omtänksamma och stödjande chefer tycks vara de som lyckas bäst. Det ska emellertid inte förväxlas med snäll som i att undvika känsliga ämnen för att inte såra eller stöta sig. Att undvika ämnet är inte snällt och det är framför allt inte schysst chefskap.

Schysst chefskap är att agera omtänksamt och rättvist. Rättvisa handlar om hur du behandlar dina medarbetare inbördes. Alla behöver inte alltid behandlas lika men hela arbetslaget måste förstå och uppleva ditt ledarskap som rättvist. Fundera över vilka signaler du sänder när du avstår från att agera. Du riskerar att få en situation som eskalerar.
I samtal om gott ledarskap ligger fokus nästan alltid på att främja utveckling, samarbete och resultat. Det är viktigt men jag upplever att många glömmer eller bortser från ett annat viktigt faktum. Organisationer är ofrånkomligt fyllda med konfliktsituationer. Inget ledarskap kan plocka bort det helt. Det drabbar alla, det måste hanteras och det är din roll som chef.

Det kan vara svårt att veta när i tiden det är dags att agera men det är sällan fel att ställa frågor. Kanske reder ni ut det direkt. Ibland går det emellertid inte att hitta lösningar i samförstånd, och som chef måste du då kanske agera på ett sätt som av andra kan uppfattas som en överkörning. En överkörning är aldrig behaglig men med rätt strategi kan du genomföra den på ett mer varsamt sätt. Konfliktforskaren Thomas Jordan har kallat det för att göra en skonsam överkörning. En överkörningssituation kan passa just när medarbetare tar sig friheter. Med en skonsam överkörning menar Jordan att du kan undvika en del negativa konsekvenser.

Kortfattat handlar det om att skaffa sig tillräcklig information så att beslutet är välgrundat, se över möjliga konsekvenser, vara transparent i förhållande till alla inblandade och att ha en kommunikation som är specifik och tydlig.
När du är igenom detta tycker jag du ska gå en riktig kurs i konflikthantering. Lycka till!

/Jonas Karlsson, ansvarig chef- och ledarskapsfrågor Vision

 

Nyheter

Till arkivet

Chefen i fokus

Visions tidning för dig som leder och utvecklar välfärden. Tanken är att du som chef ska bli inspirerad, stärkt och peppad i din ledarroll av läsningen.

Läs senaste numret

Vårt frågeforum