×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Ny arbetsmiljöutbildning från Suntarbetsliv

Under 2016 lanserar Suntarbetsliv en ny partsgemensam arbetsmiljöutbildning. Utbildningen är uppdelad i sex moduler som innehåller centrala delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

HR-konsulterna Linnea Fröberg och Patrik Larsson på Region Gotland har redan testat utbildningen.
– Det här är en bra satsning som ligger rätt i tiden, och som nog kommer att bli mycket använd, säger Patrik Larsson.

Ett aktivt arbetsmiljöarbete skapar god arbetsmiljö som i sin tur skapar attraktiva arbetsplatser där medarbetare trivs och bidrar till verksamhetens kvalitet, resultat och mål. Nu finns en kostnadsfri grundutbildning för chefer och skyddsombud i kommun- och landstingssektorn som är gemensamt framtagen av arbetsmarknadens parter.

Många har fått testa
Ett 70-tal personer har under utvecklingsperioden fått testa inslag i utbildningen för att kvalitetssäkra den. Två av testpersonerna är HR-konsulterna Patrik Larsson och Linnea Fröberg, som jobbar med chefsstöd på Region Gotland.

– Presentationen av materialet tilltalar mig mycket. Det är bra att blanda olika sätt att lära sig, poddar, filmer och praktiska övningar. Det blir en variation som gör att den kan passa många, och deltagarna blir engagerade eftersom de får jobba aktivt med frågorna, säger Patrik.

Övningar för att arbeta med den egna verksamheten
Nu lanseras den första hälften av utbildningen. Här kan man ta del av grunderna i ett systematiskt arbetsmiljöarbete, hur samverkan mellan parterna kan gå till rent konkret, samt det första steget i ett systematiskt arbetsmiljöarbete: att undersöka sin arbetsmiljö.

I juni kommer resten av utbildningen. De handlar om hur man riskbedömer, hur man åtgärdar och följer upp, samt hur roller och ansvar för arbetsmiljöarbetet kan fördelas i en verksamhet.

Korta filmer, poddradio och förslag till uppgifter att arbeta med i grupp är några pedagogiska grepp för att få deltagarna engagerade. I de praktiska övningarna kan gruppen fundera över hur man kan skapa ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete i den egna verksamheten.

Samverkan är genomgående
– Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning bygger på verkliga behov ute i verksamheterna, säger Petra Salino, projektledare på Suntarbetsliv och en av dem som varit med och tagit fram utbildningen.

Utbildningen finns kostnadsfritt på Suntarbetsliv.se. Tanken är att lokala utbildningsledare ska använda den i den egna organisationen, i form av fysiska träffar i grupp. En vägledning som stöd för utbildningsledarna hör också till.

– Den röda tråden är samverkan. Ett arbetsmiljöarbete som drivs i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare har större möjligheter att fungera framgångsrikt. Därför bör chefer och skyddsombud gå utbildningen tillsammans, och en chef och ett skyddsombud bör leda den, säger Petra Salino.

Framöver kommer Suntarbetsliv att utveckla mer stöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet, bland annat för arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Till arbetsmiljöutbildningen

Nyheter

Så gynnas kvinnliga ledare av distansledarskapet

Pandemin har på olika sätt satt företag och organisationer i gungning och chefer och ledare har onekligen haft pressen på sig att vara än tydligare i sitt ledarskap. Den grupp som bevisligen fått se effekten av kravet på tydligt ledarskap på distans är kvinnliga chefer och ledare enligt Wes Insights undersökning.  2021-04-28

Ett ledarskap i förändring till följd av coronakrisen

Coronapandemin har på många sätt reformerat vårt sätt att arbeta, inte minst när det gäller ledarskap. Hur kommunikationen mellan ledare och medarbetare förändrats till följd av pandemin är ämnet för årets vinnande uppsats av Visions ledarskapsstipendium, som i år tilldelas Julia Dahl och Ottilia Rääf Nilsson.  2021-04-09

Uppmärksamma trakasserier – extra viktigt vid distansarbete

Förebyggande insatser är avgörande för att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Utsattheten har inte minskat till följd av coronapandemin då många jobbar på distans, däremot har det blivit svårare att upptäcka. Så här kan du som chef agera.  2021-03-01

Snäva budgetramar hotar rättssäkerheten inom socialtjänsten

Visions socialchefsrapport vittnar bland annat om näthat, kränkningar och hur snäva budgetramar hotar rättssäkerheten inom socialtjänsten. - Resultat från undersökningen och de signaler vi får från chefsmedlemmar är att resurserna inte räcker till, i varje fall inte på det sätt de används idag, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.  2020-09-17

Till arkivet

Chefen i fokus

Visions tidning för dig som leder och utvecklar välfärden. Tanken är att du som chef ska bli inspirerad, stärkt och peppad i din ledarroll av läsningen.

Läs senaste numret

Vårt frågeforum