×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Tillit ger utrymme att leda

2019-11-11

Chefen i Fokus nr 4 2019. En reell maktförskjutning och en upplevelse hos medarbetare att bli sedd och erkänd. Det är några av de förändringar som skett i äldreomsorgen i Norra Hisingen, konstaterar forskare.

En reell maktförskjutning och en upplevelse hos medarbetare att bli sedd och erkänd. Det är några av de förändringar som skett i äldreomsorgen i Norra Hisingen, konstaterar forskare.

ESF-projektet Den visa organisationen har följts av två arbetslivsforskare, Lotta Dellve och Gunnar Gillberg. I en rapport som bland annat grundar sig på intervjuer med 65 undersköterskor och 17 chefer konstaterar de att förändringsarbetet har gett tydliga effekter.

– Cheferna har fått en mer dräglig arbetssituation och kan jobba mer med strategiska frågor. Medarbetarna verkar också mer tillfredsställda. De flesta gillar att ta ansvar och man vill stanna kvar på arbetsplatsen, säger Lotta Dellve.

Hon har på senare år sett tillitsorganisering växa fram som en allt starkare ledstjärna, framförallt inom offentlig omsorg.

– Det har gjorts många försök att utveckla medarbetares ansvarstagande. Men man lyckas i olika grad.

Det finns flera skäl till att satsningar inte når hela vägen, enligt Lotta Dellve. Ett är att själva modellen för hur man vill skapa inflytande och delaktighet kommer uppifrån.

– Om man försöker implementera en viss modell utan att anpassa den efter förutsättningarna i en verksamhet så skapar det mest irritation.

Intervjuerna med undersköterskor och chefer i Norra Hisingen tyder på att de där faktiskt har lyckats skapa ökad tillit och ansvarstagande. Forskarna förklarar framgången med chefernas dialogiska och lyssnande förhållningssätt. De lyfter också fram hur delaktighet har byggts in i organisationsstrukturerna, exempelvis i form av de verksamhetsnära ledningsgrupperna.

Flera studier visar att tillitsorganisering är en framgångsfaktor, både för att skapa engagemang hos medarbetare och för att lyckas rekrytera personal. Men för att sådana förändringar ska få verkligt genomslag behöver det tillitsbaserade arbetssättet genomsyra alla nivåer i en organisation.

Fatima Grönblad

redaktionen@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Ledare: Känslomässig karusell

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!

Vårt frågeforum