×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

  • Susanne van Aaren och Ingmari Hansson trivs med den nya organisationen. Foto: Maria Hansson

    Susanne van Aaren och Ingmari Hansson trivs med den nya organisationen. Foto: Maria Hansson

Cheferna som fick flera kollegor

2019-01-29

Tidningen Vision nr 1 2019. Omorganisationer och nyrekrytering ska förbättra villkoren för chefer i Rättviks kommun. Sedan Susanne van Aaren fick en chefskollega har hon ansvar för hälften så många medarbetare.

Förändringen inträffade i maj i fjol. Då tillträdde Ingmari Hansson sin tjänst som enhetschef på Enåbackens demensboende. För Susanne van Aaren, som dittills haft ensamt personalansvar för 61 medarbetare, innebar det en väsentlig förbättring av arbetsvillkoren.

– Tidigare fanns inte en chans i världen att jag skulle hinna med allt jag behövde göra. Nu har vi delat ansvaret rakt av, har olika avdelningar och lika stort personalansvar. Det har betytt jättemycket, säger Susanne van Aaren.

– Det påtagligaste är medarbetar- och lönesamtalen. Jag vill ju att det ska vara kvalitet i det jag gör. Men som ensam chef innebar det 60 timmar plus förberedelser. Det har varit tufft.

Chefernas stora personalgrupper har varit en följetong i debatten om arbetsmiljön i omsorgen. Vision har drivit frågan i decennier och har också fått stöd i forskning, som visar att stora personalgrupper bland annat leder till högre sjukfrånvaro och minskat engagemang bland de anställda.

En statlig utredning har också föreslagit ett riktmärke: senast 2028 ska enhetscheferna i snitt över landet inte ansvara för fler än 30 medarbetare.

Det är ett mål som Rättvik tagit fasta på.

– Vi jobbar för en förändring och har satt ett mål att runt 30 medarbetare ska vara maximum, säger Anneli Granath, verksamhetschef inom vård och omsorg.

Hur går det?

– Det har pågått i två, tre år och nu ser det hyfsat bra ut. Vi omorganiserar, använder de resurser vi har och byter områden. I hemtjänsten har vi nått målet, på grupp- och särskilda boenden har vi fortfarande lite kvar. Men till sommaren tror jag vi är i hamn.

Susanne van Aaren som jobbat i Rättvik sedan 2015 konstaterar att alla medarbetarsamtal nu blir klara i tid, att jobbet fungerar bättre. 

– Det känns skönt. Jag har alltid trivts med mitt jobb, men när man inte hade möjlighet att styra själv blev det inte bra. Som när medarbetare kommer förbi och frågar om jag har tid i tio minuter. Nu behöver jag inte längre säga nej. Jag känner mig gladare.    

Mårten Kierkegaard

marten.kierkegaard@vision.se

Artiklar

Till arkivet

Fler anställer fler

  • Enligt SCB:s statistik har personalgrupperna i äldreomsorgen ökat. Men samtidigt pågår sedan några år förbättringsarbete i många kommuner.
  • 67 kommuner har minskat antalet medarbetare genom att anställa fler chefer.
  • 60 har ökat chefernas administrativa stöd.

Källa: Vision, enkät till förtroendevalda maj 2017

Ledare: Känslomässig karusell

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!

Vårt frågeforum