×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

  • Tänk nytt, är Malin Drugges recept: Utgå inte ifrån vad vi har, utan ifrån vad brukaren behöver för ett självständigt liv och om det kan lösas med välfärdsteknik. Till höger Anna-Lena Andersson. Foto: Tomas Bergman

    Tänk nytt, är Malin Drugges recept: Utgå inte ifrån vad vi har, utan ifrån vad brukaren behöver för ett självständigt liv och om det kan lösas med välfärdsteknik. Till höger Anna-Lena Andersson. Foto: Tomas Bergman

  • Planering. Efter årsskiftet ska en ny visningslokal för e-hälsa finnas på plats i Kalix. Foto: Tomas Bergman

    Planering. Efter årsskiftet ska en ny visningslokal för e-hälsa finnas på plats i Kalix. Foto: Tomas Bergman

”Våga släppa makten”

2018-11-09

Chefen i Fokus nr 4 2018. Mer e-hälsa står närmast i tur. Men när socialtjänsten i Kalix blickar framåt handlar digitaliseringen om att ge brukarna i hemtjänsten mer inflytande.

Än så länge finns det bara i socialnämndens sammanträdesprotokoll. Men i början av nästa år ska det bli verklighet: ett visningsrum för e-hälsa, där kommuninvånare i Kalix, patienter, personal, brukare och anhöriga ska kunna bekanta sig med ny välfärdsteknik. Produkter för rehabteknik, löp- eller gåband med mätinstrument som samlar in hälsodata, robotar som assisterar vid måltider. GPS-larm och sensorer.

– Vi börjar i den änden, att man får vara där och klämma och känna, säger socialchefen Anna-Lena Andersson.

En del digitala funktioner har förstås redan införts, som nattkameror och digitala trygghetslarm, men nu handlar det om att ”uppnå en önskad ökning av implementeringstakten av e-hälsa”.

– Vi känner att vi måste tänka annorlunda. Tekniken är ganska enkel, det svåra är arbetsmetoderna. Att införa GPS-larm är en sak, men vi måste också veta vad vi ska göra när vi upptäcker att det hänt något. Vi måste hitta metoder så att det inte blir ett bevakningssamhälle, säger socialförvaltningens kvalitetsutvecklare Malin Drugge och betonar vikten av ett etiskt förhållningssätt. 

Socialtjänsten i Kalix står inför samma utmaningar som övriga kommuner. Fler äldre, ökat behov av omsorg, samtidigt som antalet händer i vård- och omsorg är begränsat. Digitala hjälpmedel ska komplettera omsorgen och öka brukares självständighet så att fler kan bo kvar hemma.

– Det är så vi kan vidmakthålla dagens välfärd. Om inte? Ja, då får vi problem i framtiden, säger Anna-Lena Andersson.

Den tilltagande digitaliseringen syns också i ledarskapet. Anna-Lena Andersson lyfter särskilt fram en förändring som hon tycker haft stor betydelse.

– Digitala möten och utbildningar. I små kommuner finns inte möjligheten att åka iväg för att till exempel delta i SKL:s utbildningar. Nu ordnar vi det via webben så att chefer och medarbetare i mån av tid kan delta och få färsk uppdatering. Det har inneburit en enorm skillnad. Enhetscheferna får ökad kunskap och har nu samma omvärldsbevakning som jag. Det ger en styrka för organisationen, säger Anna-Lena Andersson.

Och i det dagliga arbetet? Malin Drugge, som själv jobbat som enhetschef innan hon axlade rollen som kvalitetsutvecklare, konstaterar att de digitala administrativa systemen gjort det enklare att mäta, följa upp och kvalitetssäkra verksamheten. Och nu är en ny digital funktion på gång för att förbättra arbetsmiljön.

– Vi har en enhet som nu testar en app för att mäta arbetsbelastningen. Personalen kan registrera självupplevt arbetstyngd, och sedan kan vi tillsammans utvärdera vad skillnader beror på och komma fram till åtgärder, säger Malin Drugge.

Mycket av den digitala utvecklingen i Kalix sker i samverkan med andra kommuner i Norrbotten. Sedan något år tillbaka finns en gemensam e-nämnd i länet för utveckling av e-tjänster och upphandling av e-hälsoprodukter.

– Nu arbetar vi för ett gemensamt verksamhetssystem för socialtjänsten i Norrbotten på gång. Det är navet i vår verksamhet och blir en väldigt omfattande förändring och mer samverkan, bland annat en support för flera kommuner, säger Anna-Lena Andersson.

Hur ser framtiden ut? Vad är utmaningen i det digitala ledarskapet?

– Ökad delaktighet. Jag tror att det är att våga släppa ifrån oss makt till brukarna. Man bokar tid hos frisören och på gymmet på nätet. Varför skulle man inte själv kunna boka in när hemtjänsten ska komma?

Brukarna lägger personalens schema?

– Ja, tanken är intressant och det är åt det hållet vi måste gå. Att våga lyfta blicken och se framåt, säger Anna-Lena Andersson.

Malin Drugge återkommer till arbetsmetoderna. Det är där, och inte i själva tekniken, som utmaningen ligger, menar hon.

– Vi måste vända perspektivet. I dag utgår vi ifrån vilka tjänster vi har och kan erbjuda. I stället ska vi tänka utifrån brukaren, vad som kan medverka till att han eller hon kan leva så självständigt som möjligt. Och om vi kan lösa det med välfärdsteknik.

Artiklar

Till arkivet

Mer kurser att vänta

Nu har kommuner och landsting fått ett extra statligt stöd för att höja kompetensen kring digitalisering. Regeringen har skjutit till 10 miljoner kronor till SKL:s satsning på ledarprogram för politiker och chefer. Syftet är att ”främja och säkra den digitala utvecklingen”.

– Digitaliseringen har pågått under lång tid men inte varit lika snabb och genomgripande som nu. Det kräver ledare som har förmåga att fatta snabba beslut, skapa nytt och samtidigt våga satsa långsiktigt, säger Jenny Birkestad, chef på SKL:s digitaliseringsavdelning.

– Det är också viktigt att chefer blir bättre på att involvera medarbetare och invånare i utvecklingen av arbetssätt och välfärdstjänster, tillägger hon.

Ledare: Känslomässig karusell

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!

Vårt frågeforum