×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

  • Carita Larsson, Lena ­Mossberg och Monica ­Backman tycker det är 
viktigt att ge varje med­arbetare tid. Foto: Johan Eklund.

    Carita Larsson, Lena ­Mossberg och Monica ­Backman tycker det är viktigt att ge varje med­arbetare tid. Foto: Johan Eklund.

  • Monica Backman skulle hellre vilja ha en assistent än färre medarbetare. Foto: Johan Eklund.

    Monica Backman skulle hellre vilja ha en assistent än färre medarbetare. Foto: Johan Eklund.

Mer tid för varje ­medarbetare

2017-09-06

Chefen i Fokus nr 3 2017. Bengtsfors kommun jobbar för att varje chef ska ansvara för ett rimligt antal medarbetare. En av dem som märker effekten är Carita Larsson. Sedan början av juni ansvarar hon för ett 25-tal medarbetare, i stället för dryga 50.

För fem år sedan antog Bengtsfors politiska ledning en vision om att inga chefer ska ha mer än 30 medarbetare. Detta för att bli mer attraktiv som arbetsgivare samt för att öka chefernas förutsättningar att göra ett bra jobb.

Liksom i de flesta kommuner är det tydliga skillnader inom Bengtsfors när det gäller antalet medarbetare per chef. I de tekniska förvaltningarna har ingen enhetschef ansvar för mer än 30 personer.

I socialförvaltningen såg det helt annorlunda ut när Lena Mossberg tillträdde som socialchef  2013. Där hade fyra av tio chefer ansvar för fler än 30 medarbetare.

Genom att ”trixa, ordna och greja” har Lena Mossberg nu kommit en bit på väg mot visionen. De två chefstjänster där belastningen var absolut tyngst har delats upp i två tjänster vardera. I det ena fallet, ett äldreboende, äskade hon mer pengar från kommunledningen. Det gjorde att hon kunde tillsätta två chefer när den tidigare chefen som ensam ansvarat för 60 medarbetare gick i pension.

I det andra fallet, det område där Carita Larsson jobbar, har en samordnartjänst för boendestöd och dagverksamhet omvandlats till en chefstjänst.

– Det blev för mycket för mig tidigare. Även om samordnaren skötte den löpande planeringen för socialpsykiatrin hade jag det yttersta ansvaret. Att bevilja semester, hantera löner, hålla medarbetarsamtal – allt sånt kan jag släppa nu, säger Carita Larsson.

Hon har känt frustration över att inte kunna vara den sorts chef hon skulle vilja. Hon nämner medarbetarsamtalen som exempel.

– Det blev löpande band och inte den bästa kvaliteten. Jag vill kunna gå in med fullt fokus på den jag möter, göra en ordentlig utvecklingsplan och sedan ha tid att följa upp den.

Haris Vreva, Carita Larssons nya chefskollega, tillträdde i juni i år. Han tog direkt över ansvaret för medarbetare inom boendestöd och daglig sysselsättning. Nu håller de på att diskutera hur de ska fördela ansvaret för de 45 anställda inom hemtjänsten på bästa sätt.

Eftersom det har gått åt en del tid till överlämning och introduktion har Carita Larsson ännu inte känt den fulla effekten av färre medarbetare. Men hon är övertygad om att arbetssituationen kommer förbättras.

Framför allt ser hon fram emot att kunna vara på plats mer på fikaraster och i grupprum. På så sätt hoppas hon kunna ta tag i problem tidigare, innan de växer sig stora.

– Det som har varit mest frustrerande är när jag känt att det är något som inte är bra, men inte haft tid att gå till grunden och hitta kärnan i det. Det har varit lite som att släcka bränder ibland. Nu hoppas jag kunna jobba mer förebyggande.

Socialchefen Lena Mossberg har själv lång erfarenhet av att jobba som enhetschef inom omsorgen.

– Jag har sett hur chefsrollen blivit mer och mer komplex med åren, samtidigt som förväntningarna har ökat. Både brukare och anhöriga ställer krav på att vara delaktiga, vilket kräver mer dialog. Dessutom förväntas du samverka med andra.

Att kommunicera med alla parter, hålla sig uppdaterad på lagändringar och forskning och samtidigt vara en närvarande ledare för fler än 30 medarbetare är inte rimligt, menar Lena Mossberg.

– Det är visserligen inte givet att man klarar av att se sina medarbetare även om de är få, det beror på hur duktig man är som chef. Men du måste i alla fall ha förutsättningarna för att kunna se varje person.

Hur många medarbetare som är lagom beror på omständigheterna inom varje område, menar Lena Mossberg. Och det är inte självklart att fler chefer alltid är den bästa lösningen.

Just nu pågår en utredning kring ett äldreboende där chefen i nuläget ansvarar för 45 medarbetare. Där bollar Lena Mossberg flera alternativ med kommunledning och fack.

– Vi diskuterar delat ledarskap, mer administrativt stöd eller att tillsätta en pedagogisk ledare som kan stötta i det dagliga kvalitetsarbetet. Det finns ingen standardlösning. Men samtidigt finns det tusen lösningar. Man får se var det finns öppningar.

Monica Backman, enhetschef inom funktionshinder, ansvarar för 36 medarbetare på sex olika arbetsplatser: tre gruppbostäder, en servicebostad och två dagliga verksamheter.

Hon besöker varje arbetsplats en gång i veckan. Men hon skulle gärna ha mer tid för att möta sina medarbetare.

– Ju fler människor man ska finnas till för, ju mindre tid kan man lägga på varje individ.

Samtidigt har hon svårt att se hur området skulle kunna organiseras om, eftersom de som bor på boendena och deltar i dagverksamheten är samma brukargrupp.

– I dagsläget skulle det betyda mer för mig att få en assistent än att få färre medarbetare.

Carita Larsson ser fram emot en höst där medarbetarna förhoppningsvis uppfattar henne som mer tillgänglig. Och att själv kunna känna sig mer nöjd och mindre stressad.

– Jag hoppas kunna känna mig färdig för dagen när jag går hem.

Fatima Grönblad

Artiklar

Till arkivet

Ledare: Känslomässig karusell

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!

Vårt frågeforum