×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

 • Foto: Martina Holmberg

  Foto: Martina Holmberg

Upphandling: Anita håller koll på miljonerna

2015-02-06

CHEFEN I FOKUS NR 1 2015 Från början ville hon jobba som herrskräddare, men Anita Bengtsson började jobba med inköp istället. Idag syr hon ihop Södersjukhusets upphandlingar och vakar över en budget på 150 miljoner per år.

Fakta

LOU – Lagen om offentlig upphandling

 • Lagen om offentlig upphandling, LOU, bygger på ett EU-direktiv och nuvarande version av lagen trädde i kraft den 1:e januari 2008. Det är den lag som upphandlare i till exempel kommuner, landsting och offentligägda bolag använder sig av när något ska köpas in, hyras eller leasas.
 • LOU har ett detaljerat regelverk och innehåller 250 paragrafer.
 • Regelverket är något mindre komplicerat vid upphandlingar upp till ett värde av 1,8 miljoner kronor.
 • LOU reglerar hur man ska gå till väga när man upphandlar, men inte vad man ska köpa in.
 • Man behöver inte köpa in till lägsta pris, det finns goda möjligheter att ställa sociala krav liksom miljökrav.
 • Leverantörer som förlorar en upphandling kan begära en överprövning av den, viket kan leda till att upphandlingen får göras om. Dessutom kan leverantörer ansöka om skadestånd i tingsrätten för brott mot LOU.

Källa: Sverige Kommuner och Landsting, SKL.

Hon har ett finger med i spelet i det mesta som rör Södersjukhusets upphandlingar. Anita Bengtson är till exempel den som varit med och upphandlat det nya patienthotellet dit nyfödda och deras mammor slussas från BB, liksom det bolag som sköter städningen på sjukhuset.
Hon har också sett till att det finns frukost och mellanmålsmat till alla patienter i något som kallas basförrådet. Men framför allt jobbar hon med upphandling av medicinteknisk utrustning som till exempel röntgenapparater, ultraljudsapparater och hjärtstartare. Hennes jobb handlar mycket om att vara den som håller ihop upphandlingsprocessen.

– Jag gillar att vara bollplank åt dem som kommer till mig och berättar vad de vill ha.
Ta en vagn som ska rulla lätt, till exempel. "Hur då rullar lätt?, säger jag då. Hur ska vagnen användas? Ska det vara gummihjul eller någon annan sorts hjul?". Ofta visar det sig att man inte tänkt igenom det, men tillsammans kommer vi fram till en bra lösning, förklarar Anita Bengtson.

Att ständigt hålla sig uppdaterad kring alla frågor som rör upphandling och lagstiftningen som omgärdar den är en viktig del i jobbet, liksom att berätta för andra om och förklara hur LOU, lagen om offentlig, upphandling fungerar.
– Jag tycker det är roligt att vara ute och ­prata med människor. Jag gillar det pedagogiska inslaget, säger hon.

Jobbet innebär också många kontakter med andra yrkesgrupper. Georgios Parcharidis, sektionschef för medicintekniska avdelningen, berättar att hans avdelning hjälper till med upphandlingarna för att kunna säkra att driften och underhållet av produkterna fungerar. Till exempel är de med och ordnar provuppställningar. De kontrollerar också att utrustningen fungerar som den ska innan den får testas i verksamheten.

– Jag tycker att samarbetet mellan oss och upphandlingsenheten blivit enormt bra de senaste åren. Anita har spelat en viktig roll i att skapa ett prestigelöst samarbete. Det är skitkul, säger Georgios Parcharidis.

Förutom att jobba med upphandlingar har Anita Bengtson också personalansvar och är arbetsledare för de tre personer som arbetar med upphandlingar på Södersjukhuset: en jurist, en ekonom och en tekniker. Det är en stor fördel att ha olika yrkeskompetenser i gruppen eftersom det ger en bra kunskapsbredd, men även personligheterna i gruppen skiljer sig åt.

– Jag är bra på att ha helikopterperspektivet och se helheten, andra är bra på att hålla koll på alla detaljer. Några är mer eftertänksamma och andra vill snabbt sätta igång. Vi komplettarar varandra och tillsammans blir vi en bra helhet, säger hon.

Det bästa med att vara chef är att få möjlighet att sporra sina medarbetare att klara sådant de inte trodde var möjligt och att lyfta fram deras idéer, tycker Anita Bengtson. En av hennes medarbetare, upphandlaren och ekonomen Gustaf Persson som tidigare jobbat i privat sektor, hade till exempel idéer om hur utvärderingen av de olika anbuden skulle förbättras.

– Jag har jobbat med att ta fram en ny modell för att utvärdera anbuden som kommer att sjösättas i år, berättar han.

Anitas tre bästa upphandlingstips

 1. Skapa en god dialog med leveran­törerna.
 2. Skriv tydliga underlag inför upphandlingen.
 3. Ha kontakt med rätt person som har mandat och vet vilka funktioner som behövs inför upphandlingen.

Artiklar

Till arkivet

Ledare: Känslomässig karusell

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!

Vårt frågeforum