×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Feedback ger bästa teamet

Glöm det där med att ordna mini-golf, boule eller bowling – det gör varken från eller till för sammanhållningen. Satsa istället på att ge medarbetarna feedback och skapa en supereffektiv och sammansvetsad arbetsgrupp. Terapeuten och författaren Elizabeth Kuylenstierna visar hur.

Fakta

Så kommer du igång med feedback!

 • Starta med en introduktion kring feedback, så att alla vet vad som kommer att hända. Till exempel med en föreläsning eller work­­shop i ämnet.
 • Börja enkelt, till exempel med att ha ett möte för arbetsgruppen på fredag eftermiddag där alla delar med sig av positiv feed­back. Du kan prata om vad du som chef tycker att dina medarbetare gjort bra under veckan och vad de gjort som underlättat för dig. Medarbetarna får ge samma slags feedback till dig och sina andra kolleger.
 • Sätt upp en tidsgräns där ni stannar upp och reflekterar över hur det fungerat att jobba med feedback, till exempel efter en månad.

Den som känner sig uppmärksammad och uppskattad på jobbet presterar bättre. Men den som känner sig osynlig riskerar att bli sjuk och till och med utbränd. Bristen på bekräftelse, feedback, från till exempel en chef skapar stress och oro.

– Feedback är inte att leka med. Det är ett djupt rotat mänskligt behov. Vi behöver få ett kvitto på att vi betyder något och är en del av en grupp, förklarar Elizabeth Kuylenstierna.

Men trots att de flesta är överens om att få feedback på det arbete man utför och på den roll man har i en arbetsgrupp är viktigt, är det få chefer som kan skryta med att vara jättebra på återkoppling och feedback.

– Det ligger tyvärr inte riktigt för oss i vår kultur, vi oroar oss ofta för att inte uppfattas som äkta. Men det är inte bara i Sverige som det här är svårt – även chefer i asiatiska länder tycker att feedback är problematiskt. Och i USA är man kanske bättre på att heja på och ge en dunk i ryggen, men inte så bra på att tala om exakt vad det var man gjorde som var bra, säger Elizabeth Kuylenstierna, som skrivit boken Framgång med feedback.

De stora vinsterna med att bli bättre på att ge medarbetarna feedback är att det skapar en sammahållen grupp som jobbar effektivt mot ett gemensamt mål.

– Det skapar oro att inte veta hur ens prestationer tas emot och oro leder till stress, sömnlöshet och fysiska besvär som magont, muskelspännigar och huvudvärk, säger Elizabeth Kuylenstierna.

Att skapa en trygg och stabil grupp där alla känner sig respekterade och uppskattade är tidseffektivt. Då kan medarbetarna och cheferna i stället ägna all energi åt de arbetsuppgifter de är satta att ta hand om.

– Att jobba med feedback tar en del tid i början, som med allt som är nytt, men sedan kommer det att betala sig tio gånger om, säger Elizabeth Kuylenstierna.

Ytterligare en vinst är att medarbetarnas självförtroende inför att ta sig an olika arbetsuppgifter kommer att växa. Dessutom kan man lättare hantera saker som fungerar mindre bra – den som känner sig accepterad och trygg kan på ett bättre sätt ta till sig så kallad utvecklande eller korrigerande feedback från chefen.

– Men sådan feedback ger man enskilt. Det som då är viktigt är att säga precis vad det handlar om och låta bli att linda in det. Men kom ihåg att behålla ett öppet sinne för vad personen i fråga har att säga. Kanske finns det en rimlig förklaring? Kanske är det någon annan som borde ha den korrigerande feedbacken istället?

På så vis kan både verksamheten och individen utvecklas och bli bättre. Men även chefer behöver hjälp att inte fastna och ett bra sätt att göra det är att be sina medarbetare om feedback, tycker Elizabeth Kuylenstierna.

– Då ökar man sin självkännedom. Du kan till exempel få reda på om det du gör som chef uppskattas och i så fall av vilka. Det skulle också vara underligt om chefen skulle stå vid sidan av ett sådant här arbete och inte vara tillgänglig för varken positiv eller korrigerande feedback, säger hon.

Om du som chef vill få till ett högpresterande och väloljat team som fungerar bra på lång sikt finns det helt enkelt inga genvägar, menar Elizabeth Kuylenstierna.

– Nej, då är det bara feedback som gäller. Det är ganska skönt tycker jag. 

Elisabeths bästa feedback-tips

 1. BE OM LOV innan du ger feedback. Säg till exempel "Passar det att vi pratar nu?"
 2. ANVÄND JAG-BUDSKAP. Säg inte man när du menar jag. Stå för att det är du som framför kritiken.
 3. FOKUSERA PÅ SITUATIONEN OCH BETEENDET. Fokusera på en händelse och på hur personen i fråga då agerade.
 4. BESKRIV KONSEKVENSERNA. Gäller både positiv och ­negativ feedback. Till exempel "När du hjälper dina kolleger skapar det god stämning."
 5. FOKUSERA PÅ ÅTGÄRDER. Det är bra om mottagaren av feedbacken vet vad han eller hon ska göra i stället nästa gång.
 6. VAR TYDLIG. Säg som det är, linda inte in något i tron att andra kan läsa dina tankar.
 7. HA RESPEKT FÖR TID. Ge helst inte korrigerande feedback en fredag eftermiddag eller ­dagen före semestern, men ­vänta inte för länge heller.
 8. HA RESPEKT FÖR RUMMET. Ge aldrig korrigerande feedback i ett öppet kontorslandskap, i fikarummet eller i korridoren.
 9. HA ETT TYDLIGT MÅL. Det ska finnas ett tydligt syfte med att framföra feedbacken, till exempel att få till en viss förändring som alla inblandade förstår vad den är.
 10. LYSSNA NOGA! Det gäller både mottagare och givare av bekräftande/korrigerande feedback.
 11. INFÖR SKRYTRUNDOR. Berätta för varandra vad ni lyckats med och vad ni är stolta över att ha gjort den senaste veckan/månaden.
 12. BERÄTTA NÄR DET ÄR BRA. Då vet mottagen hur han eller hon ska göra för att det ska bli rätt.
 13. HA EN POSITIV AVSLUTNING. Man ska helst inte gå ifrån ett feedbackmöte med en dålig känsla i magen, avsluta inte förrän ni hittat något positivt att hålla fast vid.
 14. VAR SANN. Vad tjänar det till att hålla på med feedback om den inte är uppriktig?
 15. GÖR UTRYMME FÖR UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING. När alla inblandade är överens om hur man ska gå till väga är det bra att sätta upp en tidpunkt för ett nytt möte där man checkar av hur det gått.

Källa: Framgång med feedback, Forum bokförlag.

Text: Sara Jonerin
Publicerad i Chefen i fokus nr 1 2015

Nyheter

Så gynnas kvinnliga ledare av distansledarskapet

Pandemin har på olika sätt satt företag och organisationer i gungning och chefer och ledare har onekligen haft pressen på sig att vara än tydligare i sitt ledarskap. Den grupp som bevisligen fått se effekten av kravet på tydligt ledarskap på distans är kvinnliga chefer och ledare enligt Wes Insights undersökning.  2021-04-28

Ett ledarskap i förändring till följd av coronakrisen

Coronapandemin har på många sätt reformerat vårt sätt att arbeta, inte minst när det gäller ledarskap. Hur kommunikationen mellan ledare och medarbetare förändrats till följd av pandemin är ämnet för årets vinnande uppsats av Visions ledarskapsstipendium, som i år tilldelas Julia Dahl och Ottilia Rääf Nilsson.  2021-04-09

Uppmärksamma trakasserier – extra viktigt vid distansarbete

Förebyggande insatser är avgörande för att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Utsattheten har inte minskat till följd av coronapandemin då många jobbar på distans, däremot har det blivit svårare att upptäcka. Så här kan du som chef agera.  2021-03-01

Snäva budgetramar hotar rättssäkerheten inom socialtjänsten

Visions socialchefsrapport vittnar bland annat om näthat, kränkningar och hur snäva budgetramar hotar rättssäkerheten inom socialtjänsten. - Resultat från undersökningen och de signaler vi får från chefsmedlemmar är att resurserna inte räcker till, i varje fall inte på det sätt de används idag, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.  2020-09-17

Till arkivet

Ledare: Känslomässig karusell

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!

Vårt frågeforum