×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Kunskapslucka om arbetsmiljö

2014-03-14, Tidningenvision.se

Att två chefer fälldes efter en anställds självmord överraskar inte arbetsmiljöexperten Tommy Iseskog. Han tycker att många chefer kan för lite om arbetsmiljö.

För tre veckor sedan kom den uppmärksammade domen mot två chefer i Krokoms kommun. Socialsekreteraren Lars Persson kände sig mobbad av sin arbetsledare och ville bli omplacerad.  Cheferna vägrade och hotade med avsked. Till slut tog han sitt liv.

– Jag tycker inte som många andra att det var en oväntad dom. För mig är det alldeles uppenbart att cheferna inte har följt arbetsmiljölagen, säger Tommy Iseskog, en av landets ledande arbetsrättsexperter.

Tommy Iseskog delar upp domen i två delar. Dels gjorde cheferna för lite för att förhindra att Lars Persson for illa, dels fanns det ett orsakssamband mellan chefernas passivitet och självmordet. Den första delen är lättare att bevisa. Men även när det gäller sambandet lyckades åklagaren övertyga domstolen.

Efter domen har Tommy Iseskog fått många frågor från oroliga chefer som undrar om de vågar ha kvar sitt uppdrag och vilket ansvar de har.

– Det enkla svaret på det är ju att gör man bara rätt enligt arbetsmiljölagen blir man ju inte ansvarig, vad som än händer, säger Tommy Iseskog.

Men är det alltid så lätt för chefer att göra allt rätt?

– Jag påstår uppkäftigt att det inte är så svårt. I den här konkreta situationen anvisar lagen tydligt vad man ska göra. Det hade inte varit särskilt svårt att omplacera Lars Persson eftersom han själv bad om det. I stället inledde arbetsgivaren ett avskedsförfarande vilket var en direkt olämplig åtgärd.

Tommy Iseskog anser generellt att många svenska chefer inte har tillräckliga kunskaper inom arbetsmiljöområdet. De vet att de har ett ansvar men inte vad de ska göra. Han kallar det arbetsmiljöarbetsuppgifter, konkreta saker en chef är skyldig att göra.

– I Arbetsmiljöverkets föreskrifter står det tydligt vad man ska göra på olika områden. En annan sak är att cheferna ska göra riskanalyser för att se vilka faror som måste förebyggas. I det här fallet skulle cheferna ha utrett om personen hade fog för sin upplevelse och vidtagit lämpliga åtgärder.

Maud Gustavsson är chefsombudsman på Visions center i Linköping. Hon är mest oroad över att kommunala chefer har svårt att hinna med sitt uppdrag. Hon tycker att den viktigaste faktorn för att kunna bedriva ett bra arbetsmiljöarbete är att man har en dräglig arbetsbelastning och bra förutsättningar.

– Jag läste nyligen om chefer som tvingas välja bort sin kompetensutveckling för att finnas i verksamheten. När man hör hur många underställda de har och inget administrativt stöd så blir det svårt att prioritera sin egen utveckling.

Ytterst har kommunpolitikerna arbetsmiljöansvaret, men chefer på lägre nivåer får ta över det på delegation. Om situationen på arbetsplatsen blir så pressad att cheferna inte hinner utbilda sig eller genomföra åtgärder som krävs för att säkra arbetsmiljön finns det ibland bara en utväg, säger Maud Gustavsson.

– Det är att returnera sin arbetsmiljödelegation. Tyvärr kan det också tolkas som att man inte klarar chefsrollen och själv hamnar i klistret och får lämna jobbet i stället för att ledningen ser det verkliga problemet.

– Jag hoppas det här fallet blir en tankeväckare. Det är framför allt enhetschefer som har den här tuffa situationen.
 

Lasse Nilsson

lasse.nilsson@sktf.se

Artiklar

Till arkivet

Ledare: Känslomässig karusell

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!

Vårt frågeforum