×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Hemtjänsten sätts i fokus i Göteborg

2014-02-25, Tidningenvision.se

Göteborgs stad vill förändra arbetssättet inom hemtjänsten. Detaljbeslut ska ersättas av överenskommelser mellan brukare och personal. Ett bra förslag – men det kräver fler biståndshandläggare, anser Vision.

Fakta

Hur ska biståndsbedömarna arbeta? Frågan har diskuterats mycket under senare tid, och framförallt har så kallad förenklad biståndsbedömning varit på tapeten. Förenklad biståndsbedömning innebär lite förenklat att det inte behövs något biståndsbeslut för att få hjälp med enklare servicetjänster. Örebro och Linköping finns bland de kommuner som – utan stöd i lagen – använder sig av modellen i dag. Regeringen har tillsatt en utredare som ska se över hur man, med stöd i lagen, kan erbjuda äldreomsorg utan traditionella biståndsbeslut.

De senaste åren har varit tuffa för enhetscheferna och biståndshandläggarna inom Göteborgs stads hemtjänst. En ny stadsdelsorganisation och snäva budgetar har satt sina spår, bland annat i form av hög personalomsättning. Var femte chef inom hemtjänsten var ny på sin post 2012.

En ny utredning från Göteborgs stad sätter nu stadens hemtjänst i fokus. Bland annat föreslår utredningen att biståndsbedömarnas arbetsroll och arbetssättet inom hemtjänsten förändras.

Detaljerade biståndsbeslut ska ersättas av så kallade rambeslut där handläggarna beslutar om hur många timmars hjälp den äldre har rätt att få.

Men hur de specifika insatserna ska se ut ska i stället avgöras i samtal mellan den äldre och en kontaktperson inom hemtjänsten. Ökat inflytande för den äldre är en anledning, att göra arbetet inom hemtjänsten mer attraktivt en annan.

För biståndsbedömarna blir skillnaden stor. Fokus i arbetet förskjuts mot uppföljning och utvärdering av hemtjänstens insatser. Frågor som: Har den äldres behov tillgodosetts? Och har brukaren haft möjlighet till inflytande? kommer att vara viktiga vid utvärderingarna.

Marie Brynolfsson är enhetschef inom hemtjänsten i Göteborg och representerade Vision i den fackliga referensgrupp som var knuten till utredningen. Hon är positiv till rapportens slutsatser.

– Men det är ett annorlunda arbetssätt som ställer högre krav på medarbetarna. Att arbeta enligt den här modellen är inte rimligt med det antal biståndshandläggare vi har i dag, säger hon.

Utredningen är omfattande och handlar om allt från chefernas roll till ny teknik. Bland annat föreslås att en ny tjänst – metodhandledare – inrättas mellan enhetschefer och undersköterskor.

– Min förhoppning, om man börjar med det här arbetssättet, är att det ska bli ett mer attraktivt jobb, både för enhetschefer och biståndshandläggare, säger Marie Brynolfsson.

I dag har cheferna inom hemtjänsten i Göteborg i snitt 33,8 medarbetare. Långt över snittet för övriga chefer inom kommuner och långt över Visions mål att chefer ska ha max 25 underställda. Marcus Gustavsson, ordförande i Vision i Göteborg, uppskattar att chefernas förutsättningar till ett bra chefskap lyfts fram i utredningen.

– Ska kvaliteten i hemtjänsten bli högre måste chefernas förutsättningar att utföra ett nära ledarskap öka, säger han.

Kommunfullmäktige i Göteborg ska ta ställning till rapporten under våren. 2015 är det tänkt att man ska börja arbeta enligt den nya modellen. Marcus Gustavsson skickar med en uppmaning.

– Stadsdelarna måste få tillräckliga resurser. Börjar man genomföra detta utan nödvändiga resurser kommer det inte att fungera.

Oscar Magnusson

oscar.magnusson@sktf.se

Artiklar

Till arkivet

Ledare: Känslomässig karusell

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!

Vårt frågeforum