×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Många underställda kan bli dyr affär

2013-03-08, Tidningenvision.se

Många chefer i äldreomsorgen basar över stora personalgrupper. Men experter menar att vinsterna med mindre grupper är många – och kan vara en plusaffär ekonomiskt.

Det är en fråga som ältats sedan 90-talet. År efter år visar undersökningar att äldreomsorgschefer har större personalgrupper än andra kommunala chefer. Så sent som i januari visade Vision i en rapport att skillnaderna fortfarande är stora. Vision driver även kravet att äldrechefer ska ha maximalt 25 underställda.

Kravet på mindre grupper får också stöd av personer med stora kunskaper om ledarskap inom äldreomsorgen. Tidningen Vision har talat med ett tiotal personer, främst forskare. Enigheten om att de stora grupperna är ett problem är utbredd.

Flera menar att den kommunala ekonomin skulle vinna på mindre grupper.

– Man låter sig luras om man drar in på chefer. Kostnaden sparar man in på annat håll. Man biter sig i svansen om man har för stora grupper, säger Chatrin Engbo, chef för stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum.

Mer tid för att jobba med sjukskrivna och för att höja motivationen hos anställda är två av vinsterna, menar hon.

Forskaren Gun-Britt Trydegård, på institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet, är inne på samma linje.

– Jag menar att allt och alla vinner på att cheferna får förutsättningar att ge stöd åt personalen – de anställda, de äldre, kvaliteten på omsorgen och ytterst också kommunen, eftersom det är dyrt och svårt att rekrytera ny personal.

Hon hänvisar till forskning som pekar på att svensk vårdpersonal sällan träffar sin chef (se faktaruta). Hon pekar också på att stöd från en närvarande chef gör att färre anställda funderar på att sluta, och att färre känner sig kroppsligt eller psykiskt trötta.  

Ett annat argument för mindre grupper är att både medicinering och andelen demenssjuka har ökat, vilket gör vården mer komplicerad. Samtidigt saknar fortfarande mer än vad femte anställd vårdutbildning. Stödet från en närvarande chef har därför blivit allt viktigare, menar bland andra Gert Alaby, samordnare i äldrefrågor på Socialstyrelsen.

Chefernas arbetssituation talar också för mindre grupper. Hälften av äldrecheferna anser, enligt Visions färska rapport, att de har för många medarbetare för att kunna göra ett bra jobb. 

Även kollektivavtalen mellan de kommunala facken och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ger stöd för mindre personalgrupper. Enligt avtalen ska varje anställd få en lön baserad på de prestationer man uppnått under året. Att en chef med 40–50 medarbetare, som sällan hinner röra sig i verksamheten, har möjligheter att sätta en sådan välgrundad lön är det få som tror.

Så vad står i vägen för mindre personalgrupper? Ett svar är traditionen. Äldreomsorgens personal har sällan tagit strid mot dåliga arbetsvillkor. Men den kanske viktigaste anledningen är pengar.  I dag kostar äldreomsorgen runt 100 miljarder om året och notan växer snabbt. Alla delar inte heller åsikten att mindre grupper skulle kunna spara pengar.

SKL:s vd Håkan Sörman är en av dem som ser en intressekonflikt. I en kommentar på SKL:s hemsida skriver han: ”Brukarna, det vill säga de äldre, måste ju prioriteras i första hand, och risken är att resurserna går till att anställa fler chefer i stället för fler medarbetare i verksamheten.”

– Om alla chefer ska ha max 25 medarbetare skulle man tvingas till stora rekryteringar, vilket skulle innebära en enorm kostnadsökning.

Chefen är viktig för kvaliteten, poängterar Håkan Sörman. Men han vänder sig mot föreställningen att fler chefer är universalmedlet för en god äldreomsorg.

– Man kan inte bara sjunga chefernas lov, det finns också något viktigt i att ha självständiga arbetsplatser.

Är självständigheten viktigare inom äldreomsorgen än inom andra delar av kommunen?

– Bemötandet från personalen är helt avgörande inom äldreomsorgen. Därför tror jag att många vård- och omsorgsyrken kan vara mer självständiga för den enskilde medarbetaren.

Oscar Magnusson

oscar.magnusson@sktf.se

Artiklar

Till arkivet

Ledare: Känslomässig karusell

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!

Vårt frågeforum