×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Kritik mot chefer i äldreomsorgen

2013-03-25, Tidningenvision.se

Mannen hade inga lakan kvar efter kräksjukan. Han fick ligga mellan ett par gamla gardiner. När Nattpatrullen i Majorna-Linné i Göteborg påtalar bristerna för sina chefer är det ingen som lyssnar. Det hävdar två undersköterskor i en debattartikel i GP.

Som att ropa ut i rymden utan att få något svar. Så beskriver undersköterskorna Kristina Westerlund och Gunilla Pålsson att de blir bemötta av sina chefer när de larmar om brister i hemvården. I artikeln räknar de upp flera exempel. 

Ett är mannen som fick sova i ett par gardiner eftersom firman som tvättar inte tar emot så smutsig tvätt och hemtjänsten inte har tid att tvätta. Undersköterskorna saknar dialog med cheferna och att de i sin tur rapporterar vidare till politikerna.

Så här skrev de i debattartikeln i Göteborgs-Posten, GP: ”Vi träffar vår närmaste chef en gång i månaden. Hon har även hand om sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Hon har ett förflutet som chef inom barnomsorgen. Många av oss har jobbat inom vården i 30 år. Vi har haft henne i ett år och har försökt att förklara hur det funkar i äldrevården. Hon har aldrig varit med oss ute i verksamheten men lyssnar och antecknar och säger att hon ska lyfta den och den frågan. Sen hör vi ingenting mer och det blir ingen förändring.”

Inom äldreomsorgen i Majorna-Linnés stadsdelsnämnd finns tre chefsnivåer: sektorschefen, områdeschefen och enhetschefen. Sektorschefen Morgan Davidsson vill inte kommentera undersköterskornas kritik. Han hänvisar till den replik han skrivit i GP:

”Vi besökte hemtjänstens nattpatrull för att prata om hur vi ska arbeta tillsammans för att äldre ska känna sig trygga med den vård de får i hemmet. Vi diskuterade också hur vi i organisationen kan bli bättre på att ta tillvara på medarbetarnas kompetens och synpunkter. Vi gjorde en plan för hur vi ska utvärdera nuvarande rutiner och utifrån detta utveckla vårt arbete. I planen ingår också att kontinuerligt ha avstämningsmöten med medarbetarna.”

Kristina Westerlund och Gunilla Pålssons närmaste chef, enhetschefen Annika Sidstedt-Rahm håller med om att det finns brister.

– Vi behöver se över en del rutiner och försöker hitta samverkansformer med sjukhusen och primärvården för att öka patientsäkerheten.

Men hon håller inte alls med om att hon inte finns tillgänglig.

– Det stämmer inte. Jag finns här en fast kväll i veckan och även vid andra tillfällen. Det vet många medarbetare. Däremot har jag inte varit med ute med nattpatrullen ännu. Jag planerar att vara det inom kort.

Hon säger att hon välkomnar en debatt om äldreomsorgen och när hon får höra om brister har hon inga problem med att föra klagomålen vidare upp i organisationen.

– Jag anser att jag blir lyssnad på. Sen finns det ju förstås en ekonomisk verklighet att ta hänsyn till. Men jag tror att det går att hitta ganska billiga lösningar, tillägger hon.
 

Artiklar

Till arkivet

Ledare: Känslomässig karusell

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!

Vårt frågeforum