Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Så fixar du upphandlingen

Vägen mot en bra upphandling rymmer flera fallgropar. När det går snett handlar det oftast om att man ställt otydliga krav.

När Elisabeth Åkrantz, som är specialist på vård- och omsorgsupphandlingar vid Upphandlingsstödet, hör folk klaga över att upphandlingar bara handlar om att få lägsta pris och att kvaliteten blir sämre så håller hon inte med.

– Då säger jag att de gjort en dålig upphandling. Alla leverantörer ska uppfylla höga kvalitetskrav för att kvalificeras. Först därefter går man vidare med dem som uppfyller kraven och utvärderar priset, säger hon.

Elisabeth Åkrantz har själv jobbat med upphandlingar i Göteborgs stad och Stockholms läns landsting men är numera specialist på upphandlingar inom vård- och omsorg på Upphandlingsstödet. De finns vid Kammarkollegiet och erbjuder vägledning och stöd i upphandlingsprocessen, både för upphandlande myndigheter och leverantörer.

Enligt Elisabeth Åkrantz handlar första stegen till en bra upphandling om en rad ställningstaganden, inte minst om varför upphandlingen ska göras. Vad vill man uppnå? Är det kvaliteten som ska utvecklas, priset som ska pressas, eller kanske volymen som ska bli större?

När syftet är klart gör man en behovsanalys. Inom den kommunala vård- och omsorgen är det hyfsat enkelt eftersom det finns biståndsbeslut att samla informationen ifrån. Beroende på syfte och behov väljer man sedan upphandlingsform, LOV eller LOU.

– Fördelen med LOV är att det blir valfrihet för den enskilda men det förutsätter att man följer upp och lägger ut information om leverantörernas kvalitet till de som ska välja. I dagsläget är det vanligare inom hälso- och sjukvård men det är på gång även inom vård- och omsorg, med Äldreguiden, säger Elisabeth Åkrantz.

Med en upphandling enligt LOV är ingen leverantör garanterad en viss volym och samma krav och ersättningar gäller för alla, även den egna verksamheten.

– Det har visat sig att de kommunala verksamheterna ofta måste höja sin produktivitet och det är inte alltid så populärt. Med en upphandling enligt LOU däremot behöver det inte vara konkurrensneutralt så ersättningarna kan vara olika till olika aktörer, säger Elisabeth Åkrantz.

När valet av upphandlingsform är gjort utformas ett förfrågningsunderlag som ska innehålla alla krav både på tjänsten och på leverantörens kapacitet. För en upphandling enligt LOU ska även information om hur anbuden kommer att utvärderas finnas med. För detta finns två grundmodeller: antingen att gå enbart på lägsta pris eller det ”ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet”. Den senare modellen passar den som vill ha något extra eller som är ute efter innovativa lösningar. Det går också att välja en mix av de båda modellerna där pris och kvalitet viktas mot varandra, till exempel att priset ut­gör 60 procent och kvalitén 40 procent i utvärderingen, men det är mycket svårare och ingenting Elisabeth Åkrantz rekommenderar för ovana upphandlare.

– Det är när man börjar vikta som risken för överklaganden blir större. Det kräver att man har mycket mer på fötterna om varför viktningen ska se ut på ett visst sätt, säger hon.

Från EU finns direktiv om vad en upphandlande myndighet ska ta hänsyn till. Ett utländskt bolag får till exempel inte behandlas annorlunda än ett från den egna kommunen och det är inte tillåtet att lägga sig i hur företaget driver sin verksamhet, till exempel om de har kollektivavtal eller inte. Däremot kan man ställa vissa miljökrav och kräva att personalen ska tala ett visst språk.

– Håller man sig till EU-principerna är man i regel hemma. En fråga som däremot inte är avgjord i domstol än är om man får ställa krav på meddelarskydd, så där kan vi ännu inte säga vad som är rätt eller fel, säger Elisabeth Åkrantz.

När förfrågningsunderlaget väl gått ut är det inte tillåtet att göra några ändringar. Upptäcks allt för stora misstag är den enda möjligheten att rätta till dem att avbryta upphandlingen och börja om igen.

Görs upphandlingen enligt LOV behövs inget slutdatum för anbudstiden, det går att fylla på med nya aktörer allt eftersom och alla som uppfyller kraven godkänns.

För en upphandling enligt LOU gäller däremot strikta regler. Efter att anbudstiden gått ut får inga ändringar göras och allt material som kommit in ska behandlas med sekretess.

När anbuden väl utvärderats och man valt sin leverantör är det dags att skriva avtal. I avtalet är det viktigt att få med en plan för hur överenskommelsen ska följas upp.

– Alla krav man ställer i förfrågningsunderlaget ska gå att följa upp. Här gör många fel. Dessutom tittar många bara på innehållet i tjänsten och glömmer att följa upp kraven på leverantören, till exempel om de har det kvalitetsledningssystem de utlovat, säger Elisabeth Åkrantz.

Avtalet ska också reglera vad som händer om leverantören inte håller vad som utlovats. Elisabeth Åkrantz rekommenderar en trappa där första steget är ett samtal, därefter indragen ersättning följt av vite. Klarar leverantören ändå inte att uppfylla sina åtaganden sägs avtalet upp.            

Fem EU-rättsliga ­principer för ­upphandlingar

  • Principen om proportionalitet: att inte ställa högre eller lägre krav än vad tjänsten kräver.
  • Principen om likabehandling: att ge samma förutsättningar för alla aktörer.
  • Principen om icke-diskriminering: att ge samma villkor för anbudsgivare från andra kommuner eller länder i EU och EES.
  • Principen om öppenhet: att kommunen eller lanstinget är skyldiga att lämna information om upphandlingen och hur den ska gå till. Förfrågningsunderlaget ska vara tydligt formulerat.
  • Principen om ömsesidigt erkännande: att ställa krav på certifiering enligt ett visst system är inte tillåtet utan motsvarande certifieringar från andra EU- och EES-länder måste också godtas.

Fyra vanliga misstag

  • Tänk igenom syftet. Är målet lägre pris eller en utveckling av kvalitén?
  • Välj utvärderingsmodell efter syftet, antingen lägsta pris eller ”det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet”
  • Var tydlig i förfrågningsunderlaget, både med kvalitetskraven och med hur anbuden ska utvärderas.
  • Sätt samman en projektgrupp med bred kompetens inom området, till exempel en controller, en jurist och en specialist inom området.

Annika Larsson
Publicerat i Chefen i fokus, maj 2012

Nyheter

Så gynnas kvinnliga ledare av distansledarskapet

Pandemin har på olika sätt satt företag och organisationer i gungning och chefer och ledare har onekligen haft pressen på sig att vara än tydligare i sitt ledarskap. Den grupp som bevisligen fått se effekten av kravet på tydligt ledarskap på distans är kvinnliga chefer och ledare enligt Wes Insights undersökning.  2021-04-28

Ett ledarskap i förändring till följd av coronakrisen

Coronapandemin har på många sätt reformerat vårt sätt att arbeta, inte minst när det gäller ledarskap. Hur kommunikationen mellan ledare och medarbetare förändrats till följd av pandemin är ämnet för årets vinnande uppsats av Visions ledarskapsstipendium, som i år tilldelas Julia Dahl och Ottilia Rääf Nilsson.  2021-04-09

Uppmärksamma trakasserier – extra viktigt vid distansarbete

Förebyggande insatser är avgörande för att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Utsattheten har inte minskat till följd av coronapandemin då många jobbar på distans, däremot har det blivit svårare att upptäcka. Så här kan du som chef agera.  2021-03-01

Snäva budgetramar hotar rättssäkerheten inom socialtjänsten

Visions socialchefsrapport vittnar bland annat om näthat, kränkningar och hur snäva budgetramar hotar rättssäkerheten inom socialtjänsten. - Resultat från undersökningen och de signaler vi får från chefsmedlemmar är att resurserna inte räcker till, i varje fall inte på det sätt de används idag, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.  2020-09-17

Till arkivet

Ledare: Känslomässig karusell

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!

Frågor & svar