×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Nytt avtal klart för Svenska kyrkan

2012-06-08, Tidningenvision.se

Lönerna för Visions medlemmar i Svenska kyrkans ska öka med minst 2,6 procent det kommande året. En nyhet i avtalet är att medlemmarna får större möjlighet att påverka sin arbetstid.

Fakta

Bättre villkor för visstidsanställda. Anställda som haft allmän visstidsanställning och vikariat i mer än tre år under en femårsperiod blir automatiskt tillsvidareanställda.

Anställda får möjlighet att lokalt träffa överenskommelse om att byta pengarna i semesterdagstillägget mot fler lediga dagar.

Vid visstidsanställningar längre än tre månader införs en ömsesidig uppsägningstid på en månad. Arbetsgivaren måste ha sakliga skäl för uppsägning.

Präster får en arbetstidsförkortning med fem dagar, från tio till femton fridagar.

Provanställning får användas om det är nödvändigt på grund av särskilda omständigheter. Den kan avbrytas av båda parter med en månads varsel.

Det nya avtalet mellan Vision och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är ettårigt och gäller 4 500 medlemmar. Lönerna på arbetsplatserna ska öka med minst 2,6 procent i genomsnitt. Det finns dock inga individgarantier, vissa kan få mer och andra kan få mindre.

I avtalet finns en gräns för att lönen för 18-åringar inte får vara lägre än 17 905 kronor.

En av de stora nyheterna är att alla medlemmar kan få större möjlighet att själv bestämma över sin arbetstid förutsatt att det fungerar med verksamheten. Detta blir möjligt genom att den anställde kan komma överens med sin chef om så kallad ansvarsarbetstid.

–Vi gjorde en undersökning inför förra avtalsrörelsen och då svarade över 70 procent av medlemmarna att de ska prata med sin chef om att få ansvarsarbetstid. Nu levererar vi det och det är jag väldigt nöjd med, säger Visions ombudsman Kurt Blomqvist.

Ansvarsarbetstiden innebär att den anställda inte längre får någon övertidsersättning. I stället får de en löneökning som motsvarar den genomsnittliga övertidsersättningen de senaste två åren uppräknat med 10 procent. Både den anställde och chefen kan säga upp överenskommelsen om ansvarsarbetstid med en månads varsel om man inte tycker att det fungerar.

 Avtalet innebär också att lägerersättningen höjs med 7 procent till 535 kronor om dygnet.

Föräldrapenningtillägget, en extra ersättning på 10 procent av lönen som betalas ut i samband med föräldraledighet, ska även gälla för visstidsanställda om de varit anställda minst 365 dagar de senaste två åren före föräldraledigheten.

En försämring av avtalet är att löneskyddet för de som är under 55 år tas bort efter fem år.

–Det är en försämring som arbetsgivaren drivit väldigt hårt i den här och i den förra avtalsrörelsen. Men jag tycker ändå att vi har förhandlat fram bra villkor, säger Kurt Blomqvist.

Löneskyddet innebär att man får behålla sin lön även om man förflyttas till ett annat, sämre betalt jobb.  Skyddet gäller även i fortsättningen de som blir förflyttade på grund av sjukdom eller som är äldre än 56 år.

De som är yngre än 56 och blir förflyttade på grund av omorganisation, till exempel om två församlingar slås samman och en chef blir övertalig, lönesätts på det nya jobbet och får under fem år ett tillägg som täcker upp till den gamla lönen. Efter fem år tas tillägget bort.

–På fem år har man gott om tid att antingen ställa om sin ekonomi så att man kan klara sig på den kommande lägre lönen eller att faktiskt hinna hitta ett annat jobb. Så lång tid har man inte på sig i några omställningsavtal eller liknande, säger Kurt Blomqvist.

Lasse Nilsson

lasse.nilsson@sktf.se

Artiklar

Till arkivet

Ledare: Känslomässig karusell

Lotta Ekstedt, chefredaktör

Läs ledaren här!

Vårt frågeforum