• Vad händer om jag blir sjuk under semestern? Eller jobbar deltid? Vi reder ut vad som gäller för årets mest efterlängtade veckor.

Arbetsrätt

Guide: Vad händer om jag blir sjuk på semestern?

1 juni 2023

Vad är semesterrätt? Vad händer om jag blir sjuk under semestern? Och hur många semesterdagar får man om man jobbar deltid? Vi reder ut vad som gäller för årets mest efterlängtade veckor.

Vad händer om jag blir sjuk på semestern?

Om du blir sjuk under semestern har du rätt att avbryta din semester. Du ska då sjukanmäla dig, enligt de rutiner som finns hos just din arbetsgivare. På så sätt spar du de semesterdagar som du inte har kunnat utnyttja när du varit sjuk till ett senare tillfälle.

Har man rätt till fyra veckors semester i sträck?

Vad är semesterrätt?

  • Enligt semesterlagen har alla som jobbar rätt till semester.
  • I Sverige är den lagstiftade semesterätten 25 dagar per år. 
  • Många av de regler som finns kring ledighet för anställda styrs av semesterlagen.
  • I Sverige finns också möjlighet att teckna kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare om mer förmånliga villkor än de som finns i lagen.
  • Därför styrs semestern även av det som står i kollektivavtalen, som är olika beroende på i vilken sektor man jobbar.
  • Det finns också lokala överenskommelser mellan fack och arbetsgivare som kan se olika ut på olika arbetsplatser.

Ja, enligt semesterlagen har man rätt till fyra veckors sammanhängande semester under månaderna juni till augusti, om det inte står något annat i det kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen.  Rätten till fyra veckors sammanhängande semester gäller även den som inte har hunnit tjäna in tillräckligt många betalda semesterdagar. Med skillnanden att man då får ta ut obetald semester. 

Det finns ett visst utrymme för arbetsgivaren att frångå regeln om fyra veckors sammanhängande sommasemester, men då ska det regleras i kollektivavtalet, eller i en lokal överenskommelse. Alternativt att det finns särskilda skäl eller att den anställde själv har begärt det. 

Måste man ha semester på sommaren?

Man har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under sommarperioden. Men det betyder inte att du alltid är skyldig att ta ut huvuddelen av din semester på sommaren. Du och din chef kan komma överens om att du tar ut din semester under andra delar av året. Tänk bara på att chefen kan säga nej till semester under andra perioder i fall det inte passar verksamheten.

Semester halvdag, funkar det?

I de flesta kollektivavtal finns ingen möjlighet att ta semester delar av dagen. Det innebär att den som till exempel vill ta semester en halvdag får räkna med att en hel dag ändå dras från semesterkontot. För den som har möjlighet kan det därför vara ett bättre alternativ att flexa eller kompa ut de timmar man skulle ha arbetat. 

Det kan dock finnas andra bestämmelser i lokala eller centrala kollektivavtal. Till exempel: du som är anställd i en region och går under kollektivavtalet Allmänna bestämmelser har rätt att omvandla vissa semesterdagar till semestertimmar.

Måste jag ta semester i juli om min arbetsplats är stängd?

Ja, en arbetsgivare kan besluta att stänga ner verksamheten i till exempel juli månad. Arbetsgivaren har också rätt att utgå från verksamhetens behov när man planerar de anställdas semester. Det innebär att du kan bli tvungen att ta ut din sommarsemester under just de veckor som arbetsplatsen håller stängt, även om du hellre hade velat ta den i juni eller augusti.

Hur många semesterdagar får man om man jobbar 75 %?

Du tjänar in lika många semesterdagar oavsett om du jobbar heltid eller deltid. De reglerna gäller generellt.

Men dagarna är inte lika mycket värda. Om du arbetar 75 procent så kommer du att få en semesterlön på 75 procent.

→ Så fick de fler semesterdagar med semesterväxling

När får jag svar om semestern?

Om det inte står något annat i ditt kollektivavtal så ska du få den informationen minst två månader innan din ledighet startar. Detta gäller enbart inför din sommarsemester som kallas för huvudsemesterperioden. Den infaller mellan juni-augusti.

Kom ihåg att om du inte har fått svar betyder det inte ja från din chef. Du kan i stället då fråga och påminna om att du behöver få besked i tid. Du har alltid rätt till fyra veckors sammanhängande ledighet och om du tackar nej till semester under sommaren kan din chef ”tvinga” ut den senare under året.

Kan jag tvingas jobba trots att jag redan gått på semester?

Huvudregeln är att beviljad ledighet gäller. Undantaget är om det inträffar något oförutsägbart på arbetsplatsen. Då kan du bli tvingad att avbryta din semester och komma in och jobba, oavsett vad du gör på ledigheten.

Får jag betalt för att hoppa in under semestern?

Ja, om din chef beordrar dig att komma in till arbetet under din semester ska du ersättas med extra semesterdagar eller övertidsersättning. Dina semesterdagar sparas dessutom och du ska bli ersatt för förlorade utlägg som rör den tid då du blir inkallad till arbetet. Det är viktigt att det framgår tydligt att du är beordrad, annars är det risk för missförstånd.

Måste jag kolla jobbmejlen och jobbmobilen under semestern?

Du måste inte kolla vare sig jobbmobilen eller jobbmejlen under semestern om du inte har en särskild överenskommelse med arbetsgivaren om att det är det som gäller.

→ Läs mer om att vara tillgänglig på semestern i vår granskning!