Lön och villkor

Lön för socialt arbete annat – hela listan

25 januari 2023

Medellönen för dig som jobbar inom kategorin socialt arbete annat, exempelvis personligt ombud, är 32 678 kronor. Här hittar du statistik för snittlönerna 2022.

Tidningen Vision har kartlagt medellönen 2022 för flera yrkeskategorier inom socialt arbete.

Här hittar du en tabell med medellöner för dig som jobbar inom kategorin ”socialt arbete annat”. Till denna kategori hör till exempel personligt ombud samt andra yrken som inte passar in i någon annan så kallad AID-kod.

Snittlönen för socialt arbete annat, exempelvis personligt ombud, är 32 678 kronor.

Ale kommun betalar bäst, där får man i snitt 41 094 kronor i månadslön. Sist i listan hamnar Vetlanda kommun där du får 20 600 kronor i snitt.

Lista: Lön för socialt arbete annat i alla kommuner

Fler lönetabeller för dig inom socialt arbete

Läs mer i vårt ledarskapsmagasin Chefen i fokus:

Så höga är chefernas löner

Så är undersökningen gjord

  • Arbetsidentifikation kommuner och regioner (aid) är ett system för att gruppera arbetsuppgifter som ligger till grund för den partsgemensamma lönestatistiken. Alla anställda placeras på en aid-kod efter innehållet i arbetet.
  • Tidningen Vision har begärt in uppgifter om medellöner i 38 yrken/aid-koder från kommunerna och 39 yrken/aid-koder från regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2022. Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla löner i landet men i tabellerna presenteras bara de kommuner och regioner där antalet anställda i yrket är minst fyra.
  • Sättet att föra statistik kan göra att skillnader ser större eller mindre ut än de egentligen är eftersom det inte säkert att alla kommuner och regioner sorterar på exakt samma sätt.

Relaterade artiklar