Lön och villkor

Lön för handläggare i övergripande verksamhet

25 januari 2023

I snitt tjänar en handläggare i övergripande verksamhet 45 477 kronor i månaden. Kolla in vår lista med färsk lönestatistik för handläggare i hela Sverige.

Tidningen Vision har kartlagt medellönen för handläggare i alla Sveriges kommuner och regioner.

I vissa kommuner är snittlönen för en handläggare i övergripande verksamhet strax över 30 000 kronor i månaden. Men det finns också kommuner där dessa handläggare tjänar över 50 000 kronor i snitt varje månad.  

I regionerna skiljer sig lönerna för denna grupp handläggare också mycket åt. Här ligger alla snittlöner för handläggare på över 44 000 kronor. 

Lista: Lön för handläggare i övergipande verksamhet i kommuner och regioner

Lönestatistiken i tabellerna nedan gäller handläggare inom övergripande verksamhet. Din yrkestitel kan förutom handläggare också till exempel vara utvecklingsledare, utredare, organisationsutvecklare, verksamhetsutvecklare, verksamhetscontroller, planerare, processledare, utredningssekreterare, EU-samordnare eller internationell samordnare.

Fler lönetabeller:

Chefslöner i vårt ledarskapsmagasin Chefen i fokus:

Så är undersökningen gjord

  • Arbetsidentifikation kommuner och regioner (aid) är ett system för att gruppera arbetsuppgifter som ligger till grund för den partsgemensamma lönestatistiken. Alla anställda placeras på en aid-kod efter innehållet i arbetet.
  • Tidningen Vision har begärt in uppgifter om medellöner i 38 yrken/aid-koder från kommunerna och 39 yrken/aid-koder från regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2022. Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla löner i landet men i tabellerna presenteras bara de kommuner och regioner där antalet anställda i yrket är minst fyra.
  • Sättet att föra statistik kan göra att skillnader ser större eller mindre ut än de egentligen är eftersom det inte säkert att alla kommuner och regioner sorterar på exakt samma sätt.