• Veronica Magnusson föreslås att fortsätta som förbundsordförande. Övriga ledamöter som föreslås från vänster till höger: Anton Ehrlin, Camilla Berlin, Dalia Eid, Mariela Ferré Hofman, Frida Jakobsson, Genc Beqiri, Thomas Witting, Sonia Koppen, Jens Lagnestam, Emma Bernhult, Nora Stensvik.

Kongress 2024

De föreslås leda Vision framåt

19 juni 2024

Nu står det klart vilka som föreslås leda Visions arbete framöver. Visions centrala valutskott presenterar nu namnen på vilka som ska ingå i Visions förbundsstyrelse.

– Vi tänker ju att det ska vara en ledande styrelse som tar ansvar för Visions medlemmar och kan driva våra frågor framåt. Vi vill att styrelsen representerar hela Sverige och består av en sammansättning av olika åldrar, kompetenser, erfarenheter, säger Lotta Dahl, sammankallande i centrala valutskottet.

Föryngring och långsiktighet är två av kriterierna som centrala valutskottet har haft med sig i sitt arbete, berättar hon.

– Vi ser att vi tar ansvar för att både kompetens, föryngring och att styrelsen tillsammans kan föra förbundet framåt, inte bara fyra år, utan kanske åtta. Vision har många yrkesgrupper, men med vårt förslag får styrelsen får en spridning i både yrke och avtalsområde. Vi har försökt se en bredd i totalen i förslaget, säger Lotta Dahl.

→Visions kongress 2024: motionerna som påverkar ditt jobb

Centrala valutskottet föreslår följande till kongressen 2024:

Förbundsordförande               Veronica Magnusson

1:e vice ordförande                 Dalia Eid, ledarskapsstrateg

2:e vice ordförande                 Sonia Koppen, socialsekreterare

Övriga ledamöter i Visions förbundsstyrelse

Anton Ehrlin, gruppledare ÅVC

Camilla Berlin, vårdadministratör

Emma Bernhult, enhetschef

Frida Jakobsson, enhetschef LSS

Genc Beqiri, biblioteksassistent

Jens Lagnestam, församlingspedagog

Mariela Ferré Hofman, medicinsk sekreterare

Nora Stensvik, handläggare

Thomas Witting, arbetskonsulent