• Motionerna till årets kongress rör allt från ledighet för husdjursägare till risker med AI.

Fackligt

Visions kongress 2024: Här är motionerna som påverkar ditt jobb

16 maj 2024

Ska man få vabba hunden? Borde en hållbarhetstimme införas och alla få jobba sex timmar om dagen? Det, och många andra frågor, handlar de 113 motioner om som skickats in till Visions kongress.

Snart är det dags för kongress, den sammankomst i Vision som tidigare kallades förbundsmöte. Under kongressen samlas förtroendevalda från Visions lokala avdelningar hos olika arbetsgivare. Till exempel kommuner, regioner, kyrka och välfärdsanknutna bolag.

Visions kongress - så funkar det

Kongressen är Vision högsta beslutande organ och hålls var fjärde år. Denna gång kommer cirka 300 ombud att träffas i Västerås den 3-5 oktober.  I år har 113 motioner skickats in, vilket är fler än på många år.  Här följer några exempel på vad motionerna kan handla om.

Motioner 2024 i urval:

Vill ha hållbarhetstimme

Anställda ska få ägna en timmes arbetstid i veckan åt att jobba med hållbar omställning. Det kan till exempel handla om kunskapshöjande insatser och studiecirklar eller metodutveckling kring att stärka förmågan att hantera klimatkrisens konsekvenser. Det tycker Vision Göteborg, som skrivit en motion om att Vision bör driva på för att detta ska bli verklighet.

AI – hot mot integriteten?

Kan AI utgöra ett hot mot anställdas integritet och användas för att övervaka och kontrollera personal? Det undrar Visions avdelning i Järfälla, som skrivit en motion om det. I motionen lyfter man att Vision bör utreda hur AI kan användas på detta sätt. Dessutom vill man att Vision ska sätta upp regler och riktlinjer för hur medarbetares integritet ska kunna värnas.

Få råd om pension

Personliga råd om pension till ett förmånligt pris och eller ett kostnadsfritt digitalt stöd för pensionsrådgivning. Det tycker Vision Göteborg att Vision ska ta fram. Tanken med det är att underlätta för medlemmarna att fatta kloka beslut gällande pensionen. Bakgrunden är att motionärerna anser att det är svårt att överblicka den information som i dag finns tillgänglig.

Bort med titeln ombudsman

Titeln ombudsman bör ersättas med ett könsneutralt dito. Och tjänsteman bör ersättas med "tjänsteperson". Det anser en rad avdelningar på bland annat västkusten, som därför motionerat till kongressen om det. Tanken med det är att Visions ska använda ett könsneutralt spåk.

Vill få rätt att vabba hunden

Husdjursägare ska ha rätt att vara borta från jobbet för att vårda exempelvis sin hund eller katt, de är att betrakta som familjemedlemmar. De ska även ersättas ekonomiskt då de behöver avstå från att arbeta. Det anser bland andra Vision Region Skåne som skickat in en motion där de kräver att Vision ska jobba för att det ska bli så.

Vill jobba 6 timmar om dagen

Vision bör i sitt fackliga påverkansarbete jobba för att främja 6 timmars arbetsdag, eller 30 timmar i veckan. Tanken med det är att minska stressen i arbetslivet och de sjukdomar och hälsoproblem som följer i stressens spår. Kortare arbetstid är ett bra sätt att skapa bättre balans mellan jobb och fritid. Det anser Visions avdeling i Järfälla som motionerat om det.

Mer info klimakteriet

Förståelsen för hur det är att genomgå klimakteriet behöver öka generellt, men även i arbetslivet. Därför bör ett nationellt informatiosmaterial i ämnet tas fram. Det anser Vision Göteborg som motionerar om detta. Detta är särskilt viktigt då Vision är en feministisk organisation. Tanken är att  stötta avelningarna i att förhandla fram klimakteriesäkrade arbetsplatser.

Innan det är dags för kongress kommer förbundsstyrelsen, som består av tolv personer och leds av Visions ordförande Veronica Magnusson, att ta ställning till alla motioner och avgöra om de tycker att motionen bör bifallas, avslås eller anses vara besvarad (det vill säga ungefär att Vision redan gör det som motionen föreslår).

Sedan är det kongressens ombuds som till sist röstar om hur det kommer att bli. Utöver motionerna kommer även förbundsstyrelsen att lägga fram ett förslag om vad den anser att Vision ska arbeta med 2025-2028.