• Marie Simonsson, biståndshandläggare inom LSS tycker det är bra att yrkesgruppen får ett extra högt lönepåslag.

Lön och villkor

Efter fackets protest – biståndsbedömare får lönepåslag

9 oktober 2023

Efter fackliga protester mot de låga löneökningarna i Mönsterås kommun fick en rad yrkesgrupper ett högre lönepåslag: socialsekreterare, biståndsbedömare och behandlare inom individ- och familjeomsorg.

Mönsterås kommun har satsat extra på några yrkesgrupper i 2023 års lönerevision. Bland annat socialsekreterare, biståndsbedömare och behandlare inom individ- och familjeomsorg. I det första skedet fick yrkesgrupperna 3 procents löneökning och övriga, icke-prioriterade yrkesgrupper i kommunen, 2 procent. Men när Visions lokala avdelning protesterade mot att löneökningarna låg lägre än på övriga arbetsmarknaden och att man inte nådde upp till det så kallade ”märket”, höjde arbetsgivaren till 4,1 procent.

"Viktigt att lönen höjs"

– Det känns jättebra! Att lönen höjs lika mycket som på andra ställen gör ju att arbetsgivaren blir en attraktiv sådan och att folk förhoppningsvis vill jobba kvar, säger Agneta Wegnebring, som utöver det fackliga uppdraget som avdelningsordförande för Vision i Mönsterås även arbetar som handläggare inom LSS.

Marie Simonsson, biståndshandläggare inom LSS i kommunen, reagerar så här på beskedet:

Goda arbetsmiljö betydelsefullt

– Det är viktigt att vi står oss i konkurrensen med andra kommuner och att vi inte får löneökningar som är lägre än märket, säger hon.
Konkurrensen om arbetskraften inom bland annat det sociala området är hård i närområdet.

Hon utvecklar ny soc-tjänst app

– Vi har många närliggande kommuner som ligger på pendlingsavstånd. En bättre lön väger tungt när man väljer arbetsgivare, men pengar är inte allt, säger Marie Simonsson och fortsätter:

– Det är viktigt att få förutsättningar att göra ett bra jobb och fatta rättssäkra beslut.

Editionsbanner_soc.jpg


Relaterade artiklar