• Elisabeth Asplund håller i Visions skyddsombudsutbildningar inom Svenska kyrkan.

Fackligt

Många vill bli skyddsombud inom kyrkan

27 februari 2023

För första gången på flera år är det kö till Visions skyddsombudsutbildning inom Svenska kyrkan. Orsaken? Allt fler vill se en bättre arbetsmiljö, menar Elisabeth Asplund som håller i utbildningen.

Hur kommer det sig att så många vill bli skyddsombud inom kyrkan just nu?  

– Jag tror att många fått upp ögonen för hur viktigt arbetsmiljöarbetet är. Visions arbetsmiljöundersökning visar att 45 procent av medlemmarna inom Svenska kyrkan har blivit utsatta för kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Det gör nog att man vill börja ställa krav så att det blir positiva förändringar, säger Elisabeth Asplund, som håller i utbildningen och som också är ordförande i Vision i Luleå stift.

Vad får man för stöd som ny?  

– Många har uttryck att de känner sig ensamma i sitt uppdrag och att det ibland kan vara svårt att vara skyddsombud. Därför har vi startat ett skyddsombudsnätverk som blivit väldigt uppskattat. Där stöttar vi varandra och diskuterar svåra frågor. Två gånger per termin hålls webbinarier kring ett visst ämne. Senast pratade vi om hur man skriver en 6:6a-anmälan.

Hur mycket tid tar det att vara skyddsombud?  

– Det varierar mycket. Vi har över 600 arbetsgivare med olika storlek och förutsättningar. En del behöver lägga mer tid på sin roll, exempelvis i samband med att församlingar slås ihop till större pastorat. På andra ställen gör man bara en skyddsrond och riskanalys en gång per år.

Hur ofta hålls utbildningen? 

– En gång per termin. Eftersom första tillfället i år blev fullt så har vi planerat ytterligare ett tillfälle i juni. 

kyrka.jpg


Relaterade artiklar