• Många kommuner visar stort intresse för Borlänges slutsatser av fördelarna och nackdelarna med distansarbete, säger Visions huvudskyddsombud Jessica Eberger.

Arbetsmiljö

Här införs hybridarbete på halvtid

3 april 2023

Uppskattad flexibilitet – men sämre samhörighet. Billigare lokaler – men ökat klimatavtryck. Forskare har utvärderat Borlänge kommuns distansarbete.

Trångbott på kontoren innan pandemin. Och efter den ville medarbetare arbeta mer flexibelt.

Borlänge kommun behövde hitta en lösning och erbjöd i oktober 2021 drygt 100 medarbetare inom samhällsbyggnadssektorn att arbeta halvtid på distans.

De 70-tal som nappade fick ett strikt schema för när de skulle arbeta på kontoret och fick dela skrivbord med varandra.

"Skapade mer stress"

Men det blev snart uppenbart att just den delen av försöket inte fungerade.

JessiceEberger.jpg

– Det där med att ha fasta dagar på kontoret tog vi bort rätt snabbt eftersom vi insåg att det skapade mer stress. Det motverkade hela syftet att skapa flexibla arbetsformer, säger Visions huvudskyddsombud Jessica Eberger.

Ulf Liljegren, trafikplanerare på plan- och markkontoret, är nöjd över att flexibiliteten på hans arbetsplats har ökat.

– Jag är oftast på kontoret, men använder möjligheten att jobba på distans för att förenkla vardagslivet, säger han.

Trivselaktiviteter stärker gemenskapen

UlfLiljegren.jpg

Erbjudandet om att arbeta halvtid på distans gjordes som ett pilotprojekt i samarbete med Högskolan i Gävle. Under tiden som testet pågått har forskarna undersökt distansarbetet utifrån flera aspekter.

En slutsats visar att samhörigheten minskade något. Men Ulf Liljegren och hans medarbetare har hittat andra sätt att umgås än på kontoret.

– Vi försöker komma i gång med trivselaktiviteter efter arbetstid, till exempel brädspelskvällar, berättar han.

Trångboddheten löst – tomma ytor nya problemet

En annan slutsats är att kommunen kan göra besparingar på 1,5 miljoner kronor i kontorskostnader om medarbetarna inte har fasta arbetsplatser eller rum. Problemet med trångboddhet har nu blivit det motsatta på vissa håll.

– Nu diskuterar vi hur vi ska hantera de tomma ytorna, där har vi en klimatpåverkan med uppvärmningskostnader. Nästa steg är att se hur vi får bort uppvärmning som sker helt i onödan, säger Jessica Eberger.

När personalen började åka till kontoret enstaka dagar blev också kostnaden för kollektivtrafikkort högre än bensinkostnaden. Det gjorde att fler valde att ta bilen, med ökat klimatavtryck som följd.

Stort intresse bland andra kommuner

Borlänge kommun har därför infört nya avtal med bussbolagen som är mer anpassade efter de som inte reser till jobbet varje dag. 

Pilotstudien är avslutad och Borlänge kommun inför nu distansarbete på halvtid permanent.  Något som har väckt flera andra kommuners intresse.

– Jättemånga har hört av sig och vill ta del av våra förstudier och resultatet, säger Jessica Eberger.

Läs även: Efter pandemin - är på jobbet varannan vecka
Läs även: Kontoren efter corona

Så gjorde vi

Problemet:
Det var trångt på kontoren i Borlänge kommun och medarbetare hade olika önskemål om var de skulle jobba efter coronapandemin.

Så gjorde vi:
70 personer fick jobba halvtid på distans och projektet följdes av forskare på Gävle högskola, som studerade effekterna av bland annat samhörighet, ekonomi och miljöpåverkan. 

Så blev det:
Möjlighet till distansarbete har införts permanent. Medarbetare bestämmer tillsammans med arbetsledare vilka dagar som passar att arbeta på kontoret.