• ”Det verkar vara kört för mig men det är viktigt för andra att få veta vad som gäller”, säger Johan Schütz.

Försäkringar

Får inte en krona från försäkringen för skadad hand

9 januari 2023

Johan Schütz uppmanar andra Visionsmedlemmar att kolla om deras gruppsjukförsäkring gäller. Själv omfattades han inte trots att han betalat premier i nästan fyra år.

I oktober 2017 fastnade Johan Schütz, elektriker i Kristianstads kommun, med en borrmaskin i en vägg. Högerhanden skadades svårt och han opererades fem gånger. Han fick ersättning för arbetsskada, bland annat från den frivilliga gruppförsäkring Vision tecknat med Förenade Liv.

Läs mer: Nu vågar fler anmäla tillbud

Den 1 januari 2018 bytte Vision försäkringsbolag till Skandia. Johan Schütz fick information om detta via ett försäkringsbesked ett par veckor senare och premien fortsatte att dras på lönen varje månad.

Premier återbetalades

Hösten 2021 gjorde han en ny skadeanmälan eftersom flera ben i hans vänsterhand gått sönder till följd av ökad belastning då han inte kunnat använda högerhanden. Den här gången räckte det med två operationer. Men någon ersättning från gruppsjukförsäkringen blev det inte.

– Skandia återbetalade de premier jag betalat under nästan fyra år. Man sa att det berodde på att jag varit sjukskriven när de tog över. Det hade de upptäckt i försäkringsbranschens skadeanmälningsregister, berättar Johan Schütz.

Alt-textJohan Schütz har opererat högerhanden fem gånger och vänsterhanden två.

Det framgår inte av försäkringsbeskedet han fick 2018 att han borde ha avböjt försäkringen han automatiskt anslöts till. Det som står är en hänvisning till försäkringsvillkoren som man kan hitta på nätet och som består av 37 tättskrivna sidor på juridiskt språk.

När Tidningen Vision tar kontakt med Skandia meddelar bolaget att alla Visionsmedlemmar som togs över fick ett brev hösten 2017 där det stod att den som inte var fullt arbetsför den 1 januari 2018 inte skulle omfattas av sjukförsäkringen. Dessa personer uppmanades kontakta Förenade Liv för att teckna en fortsättningsförsäkring där.

Något sådant brev har Johan Schütz inte tagit del av och därför blev det ingen fortsättningsförsäkring för hans del.

Borde kollat historiken

– Om det beror på postombudet eller om jag inte uppmärksammade innehållet för att jag var påverkad av det morfin jag gick på de tre första månaderna efter olyckan, vet jag inte. Oavsett anledning borde försäkringsbolagen kolla historiken i skadeanmälningsregistret per automatik vid byte av och en så här pass viktig försäkring. Då skulle ingen hamna i den rävsax jag nu sitter i, säger Johan Schütz.

Men enligt Skandia är det tillåter inte dataskyddsförordningen GDPR en sådan automatisk kontroll av ett helt kollektiv.

Johan Schütz började jobba igen i augusti efter tre års sjukskrivning och har gått kraftigt back ekonomiskt då han bara fått ersättning från Försäkringskassan.

– I nuläget är det inget försäkringsbolag som är intresserat av mig på grund av det jag råkar ut för, så jag står helt skyddslös inför eventuella framtida skador.

Betala inte i onödan

Han är skyddsombud på tekniska förvaltningen och vill nu rikta en uppmaning till andra Visionsmedlemmar.

– Kolla er hälsostatus den 1 januari 2018 så att ni inte behöver upptäcka att ni är oförsäkrade om det värsta skulle hända, alternativt betalar premier ända till pension för något som inte gäller, säger han.

Läs även: Badpersonal skadas av klor i luften


Relaterade artiklar