Förbundsmöte 2022

Så fungerar Visions förbundsmöte

23 maj 2022

Vad är Visions förbundsmöte, vilka är på plats och hur påverkar förbundsmötet mig som medlem? Vi svarar på sju vanliga frågor.

Vad är ett förbundsmöte?  

Det är Visions högsta beslutande organ där man bestämmer inriktningen på förbundets arbete och vilka frågor som ska prioriteras de kommande två åren.  

I år är det fokus på satsningar inom ramen för Visions inriktning Vision – en kraft för framtiden. Nästa gång beslutar man om en ny inriktning.   

När är det?   

Vartannat år. I år hålls det 29 september-1 oktober på Quality hotel friends i Solna.   

Vem får vara med?   

Ombud som Visions avdelningar och klubbar har valt samt förbundsstyrelsen.   

Åhörare kan vara med digitalt. Men du får inte rösta på motionerna.  

Vad är en motion?   

Alla medlemmar och avdelningar kan skriva motioner till förbundsmötet. En motion kan exempelvis vara ett förslag på något som du tycker att förbundet ska jobba med. Som medlem kan du skriva motioner själv eller ta hjälp av din lokala Visionsavdelning eller klubb och skriva motionen i avdelningen/klubbens namn.  

Motionerna skickas in sex månader före förbundsmötet och förbundsstyrelsen svarar på dem.  

Under mötet röstar ombuden på om motionerna ska gå igenom eller inte. Alla motioner finns att läsa på Visions hemsida.   

Läs mer: 9 heta frågor inför Visions förbundsmöte 2022

När väljs ny styrelse?  

Förbundsstyrelsen består av tolv personer som ska leda förbundet de kommande fyra åren. Förra förbundsmötet valdes en ny förbundsstyrelse, det innebär att ingen ny styrelse – eller förbundsordförande – väljs i år. 

Hur påverkas jag som vanlig medlem av ett förbundsmöte?   

Under förbundsmötet fattas flera viktiga beslut som bestämmer vad förbundet ska arbeta med och vilka frågor som är viktiga de närmsta två åren. Det påverkar i förlängningen dig som medlem.    

Vad är årsmöte?   

Varje år håller förbundet ett årsmöte. Här hanteras vissa ekonomiska och administrativa frågor samt frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter. I år är det årsmöte 22 september. Mötet är digitalt och sker i Visions mötessystem VoteIT. På årsmötet deltar samma ombud som på förbundsmötet.   

Källa: Vision  

Läs fler artiklar från Visions förbundsmöte här.