Förbundsmöte 2022

9 heta frågor på Visions förbundsmöte 2022

27 juni 2022

Granska den individuella lönesättningen, riv upp måltidspolicyn och jobba för högre graviditetspenning. Det är några av de frågor som väntas väcka debatt på Visions förbundsmöte som hålls i september.

1. Utred de individuella lönerna

I år är det flera motioner som har koppling den individuella lönesättningen, som är grunden för Visions lönepolitik.

En motionär vill att det ska bli möjligt att i lokala avtal komma överens om att använda sig av andra principer för lönesättning.

En annan motion handlar om att man vill att Vision utreder om den individuella lönesättningsmodellen verkligen är den som bäst gagnar medlemmarna.

2. Mångfald på tapeten

Fler motioner berör också ämnet mångfald ur olika aspekter. En motionär vill att råd för mångfald ska inrättas på flera ställen inom Visions organisation.

Ytterligare en vill att Vision ska verka för att övervikt ska bli en diskrimineringsgrund. En motion handlar också om att man anser att Vision bör införa att alla klubbar och avdelningar ska ha ett jämställdhetsombud, vars uppgift är att samordna alla jämställdhetsinsatser och jobba för jämställda löner.

Läs mer: Så funkar Visions förbundsmöte

3. Kollektivavtal för distansarbete

När hemarbete blir allt vanligare ökar behovet av att reda ut vad som gäller för arbete hemifrån eller från en annan plats. Det anser Göteborgsavdelningen, som skrivit en motion om det. De vill se ett tydligare regelverk kring vilket ansvar arbetsgivaren har både för den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön.

Göteborgsavdelningen vill att Vision ska lobba för att teckna ett kollektivavtal med Sveriges Kommuner och Regioner om vad som gäller för distansarbete. Dessutom vill motionärerna att Vision jobbar för att arbetsmiljölagstiftningen ska bli tydligare kring ansvaret för arbetsmiljön vi distansarbete.

4. Många motioner om mat

I dag är grundregeln att all mat som serveras vid Visions sammankomster ska vara vegetarisk/vegansk. En motionär yrkar på att Vision alltid ska servera icke-vegetariska alternativ till den som så önskar, samt att dessa alternativ inte enbart ska bestå av fisk och skaldjur.

En annan motionär vill att Vision inför möjligheten att välja fisk eller skaldjur istället för vegetarisk/vegansk mat. Ytterligare en motionär vill att Vision upprättar en ny måltidspolicy där traditionella rätter inte är ett hinder och att Vision ger företräde till matleverantörer med kollektivavtal. Alternativt att Vision återtar den policy som gällde tidigare och som innebar att Vision under en konferens eller utbildning som pågår mer än två dagar serverar minst ett vegetariskt alternativ.

5. Mer pengar till ­gravida

Många gravida kunde inte jobba under pandemin på grund av smittrisk. De portades från arbetsplatsen, och i stället för normal lön fick de max 770 kronor per dag.

”Skrämmande lågt” tycker Visions Malmöavdelning, som anser att förbundet ska jobba för att nivån på graviditetspenningen ska höjas och bli lika hög som föräldra­penningen.

6. Lärarledd kassörskurs

Att vara kassör i en facklig styrelse är inte lätt. Det krävs kunskap om allt från bokföring och bokslut till deklarationer och sociala avgifter. Den e-utbildning som Vision erbjuder i dag är inte tillräcklig, tycker ett hundratal kassörer som tillsammans har skrivit en motion. De vill att förbundet ska ha lärarledda, återkommande kassörsutbildningar.

7. Bättre koll på adhd

Diagnoser som adhd och autism blir allt vanligare i arbetslivet. Skyddsombuden kan för lite om neuropsykiatriska funktionsvariationer, NPF, menar en motionär. I motionen uppmanas förbundet därför att ta fram NPF-utbildningar för både skyddsombud och vanliga medlemmar. Det skulle minska risken för psykisk ohälsa, ­menar motionären.