Lön och villkor

Lönespridningen ökar bland tandsköterskor

29 oktober 2021

Skillnaden mellan den som tjänar mest respektive minst bland tandsköterskor ökar mer än i många andra yrken. Det är bra, anser Vision, eftersom chansen att göra lönekarriär blir större.

Lönespridning är det antal kronor som skiljer en nyexaminerad och en trotjänare åt. Vision menar att det är bra med lönespridning inom en yrkesgrupp, då man sett att yrken där det finns har högre löner.

Har ökat med 5,1 procent

Bland tandsköterskor har lönespridningen historiskt sett varit låg, år 2020 skilde det 40 procent mellan den grupp som tjänar minst och den grupp som tjänar mest. Men på senare år verkar något ha hänt. Enligt Statistiska centralbyrån har lönespridningen för tandsköterskor anställda i en region ökat med 5,1 procent mellan 2015 och 2020 (även privat har lönespridningen ökat – med 5,9 procent under samma tidsperiod). Det kan jämföras med medicinska sekreterare där den bara ökat med 1,5 procent under tidsperioden.

Vision positiva 

Att tandsköterskornas lönespridning ökar tycker Oskar Pettersson, biträdande förhandlingschef på Vision, är bra.

– Jag är glad över det, det ligger i linje med vad Vision vill. Jag hoppas och tror att det beror på att våra lokala förtroendevalda inom folktandvården gjort ett bra jobb, säger han och fortsätter:

– Generellt sett vill vi att det ska finnas en ordentlig lönespridning inom ett yrke, eftersom vi ser att i de grupper där det finns är också löneläget högre.

Vill öka spridningen i bolagen

Vision ska som en följd av en överenskommelse som gjorts i avtalsrörelsen jobba extra mycket med att öka lönespridningen i de Folktandvårdsanknutna bolagen.

– Vi ska tillsammans med arbetsgivarorganisationen Sobona titta särskilt på hur man kan öka lönespridningen bland våra medlemmar där, säger Oskar Pettersson.

Läs mer: Tandsköterskors lönekamp gav resultat


Relaterade artiklar