• För Susann Zettergren är gränsen mellan ett skyddsombud och en bra medarbetare hårfin.

Årets Skyddsombud

Årets Skyddsombud 2021 kom närmare på distans

27 oktober 2021

Hon växlade upp under pandemin och hittade nya former för att värna arbetsmiljön. För sina insatser tilldelas Susann Zettergren nu priset som Årets skyddsombud.

En dörr står nästan alltid öppen för den som känner ett behov att prata av sig i den gulbeiga byggnaden i stadsdelen Vivalla där arbetsmarknadsenhetens medarbetare i Örebro kommun sitter. Åtminstone var det så innan Susann Zettergren i mars förra året blev hemskickad för att hon tillhör en av riskgrupperna för covid-19. 

Susann Zettergren

Titel: Arbetskonsulent på arbetsmarknadsenheten i Örebro kommun.
Ålder: 61 år.
Fritid: Åka med husvagn, Danmark är ett favoritland. Umgås med barnbarnen.
Familj: Gift med Per Erik. Har två barn, tre bonusbarn och tre barnbarn.

– Jag och mina medarbetare kunde inte se varandra mer i korridoren och jag satt hemma i Kumla och oroade mig för om de skulle glömma bort att jag var skyddsombud när jag inte var på plats, säger Susann Zettergren.

En pandemi framstod som ren science fiction när Susanne Zettergren tackade ja till att bli skyddsombud för fyra år sedan. Det som lockade då var närheten till människor.

– Jag känner att jag är mitt bästa jag när jag får finnas där och lyssna. Jag tycker om människor och jag kan nog vara en väldigt bra lyssnare.

”Nog”. Återkommande små och vardagliga ord som detta avslöjar Susann Zettergrens ödmjuka inställning till sin roll. Både medarbetare och chefer lyfter fram att hon verkligen är en god lyssnare och människokännare.

"När man tänker på Susann tänker man skyddsombud"

Arbetskonsulenten Melina Nuhić nominerade Susanne Zettergren till Årets Skyddsombud för insatserna under pandemin. 

Melina-Nuhic.jpg

– När man tänker på Susann tänker man skyddsombud och när jag reflekterade och svarade på frågorna i anslutning till nomineringen slog det mig att Susann har haft en jätteviktig roll under pandemin. Hon har sett till att vi har bra hemmakontor och en bra arbetsmiljö hemma. Sen har hon också regelbundet hört av sig och frågat oss om det är något hon ska ta upp med cheferna. Det fanns mycket oro i början när vi inte satt på kontoret, för vi kände att vi inte kunde jobba lika mycket, men hon fick oss att förstå att vi var i ett nytt läge och att det vi gjorde var tillräckligt, säger hon. 

Susann Zettergrens styrkor har gjort att alla vill att hon ska fortsätta som skyddsombud.

– Hon är väldigt orädd, lyhörd och engagerad. När hennes första period som skyddsombud skulle gå ut ville ingen av oss att hon skulle sluta.

”Pappa var skyddsombud”

Man skulle kunna säga att Susann Zettergren har det fackliga engagemanget i blodet.

– Min pappa var skyddsombud länge. Han var slöjdlärare och drabbades av allergi på grund av dålig ventilation. Vi pratade om det hemma och jag förstod tidigt att rollen var viktig.

Oron som Susann Zettergrens bar på för att medarbetarna skulle glömma bort sitt skyddsombud under pandemin var obefogad. Nu i efterhand kan hon till och med se att hon blommade ut fullt i sin roll eftersom hon kunde komma i kontakt med många fler med hjälp av de digitala verktygen.

Förutom det konkreta jobbet med att se till att arbetsmiljön för dem som inte kunde jobba på kontoret var bra, växlade Susann Zettergren upp sin kontakt med de runt 40 arbetskonsulenter som hon företräder.

Pandemin pressade medarbetare

Via mejl, samtal och chattmeddelanden uppmanade hon dem både en och två gånger i veckan att kontakta henne om det fanns frågor som var för känsliga att ta upp med närmaste chef. Hon lovade att ta upp deras funderingar på sina möten med ledningsgruppen, som hade utökats till två i månaden på grund av pandemin, i stället för det vanliga ett.

Pandemin har varit påfrestande för medarbetarna på flera sätt, berättar hon.

– Ett tag började fler känna sig deppiga och för mig var det viktigt att försöka förmedla att vi duger som vi är, att jobbet vi gör är bra och att cheferna litar på oss.

Alt-text"När man tänker på Susann tänker man skyddsombud", säger Melina Nuhić som nominerade Susann Zettergren till priset.

Ett annat problem som uppstått under pandemin var att somliga kolleger upplevde att det var orättvist att vissa yrkesgrupper fick jobba hemifrån. Men den konflikten vändes i slutändan till något positivt.

– Vi klargjorde varför yrkesgrupper kunde göra olika och i dag tycker jag att pandemin har gjort att vi har kommit varandra mycket närmare. Där känner jag att jag fyllt en funktion och det känns väldigt bra.

Inget motstånd från arbetsgivaren

Det är tydligt att gränsen mellan att vara en omtänksam medarbetare och ett skyddsombud är hårfin för Susann Zettergren. En kram sitter aldrig långt inne i arbetsmarknadsenhetens lokaler när hon är nära. Åtminstone inte nu när nästan 80 procent av den svenska befolkningen är vaccinerad mot covid-19.

En grundtanke som hon återkommer till i sin roll som skyddsombud är att man på en arbetsplats ska skilja på sak och person.

Årets skyddsombud 2021

Juryns motivering till priset Årets Skyddsombud 2021:”En pandemi är inget hinder för detta engagerade skyddsombud som inger trygghet såväl på plats som på distans. Hon engagerar sina kolleger och chefer som inte kan låta bli att lockas med av detta kvicktänkta, snälla och omtänksamma skyddsombud.”

Årets Skyddsombud instiftades 2020 av Tidningen Vision på uppdrag av Visions förbundsstyrelse. Utmärkelsen delas ut på Skyddsombudens dag.

Alla medlemmar i Vision har möjlighet att nominera ett skyddsombud, huvudskyddsombud eller regionalt skyddsombud som är medlem i Vision.

Personen som får utmärkelsen ska på ett målmedvetet och engagerat sätt ha arbetat för att skapa en bra arbetsmiljö. Hen ska vara kunnig, initiativrik och ha god samarbetsförmåga. Juryn består av förbundets arbetsmiljöstrateg, ett regionalt skyddsombud, en företrädare för förbundsstyrelsen samt Tidningen Visions chefredaktör.

Men utöver det har hon inga strategiska tips till skyddsombud som arbetar i uppförsbacke gentemot arbetsgivare som på olika sätt stretar emot. På sin egen arbetsplats får Susann Zettergren bra gensvar för frågor hon lyfter i ledningsgruppen och hon beskriver sin chef som ”fantastisk”.

– Det finns inga vi och dom här. Vi är alla på samma sida och jag har aldrig stött på något motstånd i mitt arbetsmiljöarbete.

Chefen: Samarbetet är enkelt och nära

Enhetshefen Viveca Tachezy återgäldar komplimangen när hon kommer förbi Susann Zettergrens kontor.

– Hon har stor betydelse som skyddsombud för hon fångar upp frågor som snurrar som medarbetare inte alltid tar med sin chef. Men sen är hon också omtänksam, inlyssnande och en väldigt fin kollega som person.

Hon påpekar också att det inte bara är arbetsgivaren som skapar en bra arbetsmiljö.

– Jag tycker att det är otroligt viktigt att ledningen har ett nära samarbete med skyddsombudet. Just samarbetet med Susann är väldigt enkelt, vi har en nära och bra dialog, säger hon.

Kramar utbyts innan Viveca Tachezy lämnar rummet.

Alt-textSusann Zettergrens chef Viveca Tachezy är nöjd med samarbetet med arbetsplatsens skyddsombud.”Min styrka är att jag inte är rädd”

Trots att inget skaver på arbetsplatsen mellan anställda och ledningen just nu vet Susann Zettergren hur hon skulle göra om så var fallet.

– Jag så pass gammal att om jag skulle behöva göra något obekvämt så kan jag tänka att jag snart är pensionär. Jag vågar ta upp frågor, men gör det sakligt. Min styrka är att jag inte är rädd.

Även om skyddsombudsrollen innefattar praktiska insatser som att titta på lokaler och ventilation återkommer Susann Zettergren ofta till sin hjärtefråga:  Att vara någon som håller medarbetare i handen genom svåra omständigheter, och göra det med vetskapen om att hon har Visions styrka bakom sig.

Hennes engagemang har gett henne mycket tillbaka, menar hon. På det professionella planet en djupare insyn i hur arbetsmiljöarbetet funkar. På det personliga, ett bättre självförtroende. Hon har svårt att ”stå i första rummet”, som hon kallar det.

– Jag jobbar gärna i bakgrunden, som jag alltid har gjort. Men så plötsligt fick jag höra från både kolleger och arbetsledning att jag har jobbat bra under pandemin.

Högre lön för sina insatser

Faktum är att hennes insatser inte bara har belönats med titeln Årets Skyddsombud.

– Jag har faktiskt fått bättre lön. Det jag har gjort under pandemin har uppskattats av min arbetsgivare.

Alt-text Bildtext: Susann Zettergren vill fortsätta som skyddsombud ända tills hon går i pension.

När en ny typ av arbetstillvaro introduceras post corona ser hon att skyddsombuden kommer att behöva göra viktiga insatser.

– Flexibla arbetsplatser och hybrida arbetsmiljöer behöver riktlinjer. Arbetsmiljön kommer alltid att ha upp- och nergångar, och vi har en viktig roll i att lyfta frågorna och hur det drabbar människor när det ibland läggs mer fokus på ekonomin.

”Hoppas att jag är mer än ett skyddsombud”

Susann Zettergren trivs så pass bra i sin roll att hon har klart för sig hur de kommande åren ska se ut.

– Jag vill fortsätta som skyddsombud fram till min pensionering.

Men på hennes arbetsplats är det tydligt att hon kommer fortsätta att vara mycket mer än så för många.

– Jag hoppas att jag är mer än bara ett skyddsombud. Mina barn brukar säga: Mamma du kan inte rädda hela världen. Men jag försöker.  

Skyddsombud – en viktig funktion

Arbetsmiljölagstiftningen i Sverige bygger på att arbetsgivaren samverkar med de anställda via ett skyddsombud, eller ett arbetsmiljöombud som det också kallas. Den som är skyddsombud har rätt att få utbildning i arbets­miljö, ta del av handlingar kring förhållanden i arbetsmiljön, delta vid planering av nya lokaler, begära att arbetsgivaren genomför åtgärder för att främja en god arbetsmiljö samt avbryta arbeten som kan leda till omedelbar och allvarlig fara för de anställdas liv och hälsa.

Källa: Arbetsmiljöverket


Relaterade artiklar