• Med solcellsparken strax öster om Värö ­kyrka har församlingen all energi den ­behöver. Christina ­Bernérus hoppas att andra ska ta efter.

Miljö

Solen tar kyrkans el till nya höjder

24 maj 2021

I Värö-Stråvalla församling kommer kraften från ovan. De var först med solceller på kyrktaket och i dag är de helt självförsörjande på el.

Solpanelerna har monterats på Bua kyrka, församlingshuset, ekonomibyggnaderna och – nu senast – på fältet bredvid Värö kyrka.

– Det var tänkt att användas som begravningsplats i framtiden men gör större nytta så här, säger Christina Bernérus.

Hon är miljösamordnare i Göteborgs stift och tillsammans med Anders Karlsson, fastighets- och kyrkogårdsansvarig, leder hon församlingens klimatprojekt med solel. Svenska kyrkans mål är att vara klimatneutral år 2030, men församlingen har jobbat med miljöfrågor sedan 1990-talet och satte upp de första solcellerna på kyrkan redan 2009.

Det är inte så svårt om det finns lite kunskap och driftighet och det kostar inte skjortan.

– Det här är ett gott exempel på hur en relativt liten enhet kan bli klimatneutral. Det är inte så svårt om det finns lite kunskap och driftighet och det kostar inte skjortan, säger Christina Bernérus,

Som första församling i landet är man nu självförsörjande med el och mer därtill. Sommartid säljs en del till Varberg energi.

Till hösten blir det både föreläsningar och guidningar på de grusgångar som anlagts mellan solpanelerna i solcellsparken bredvid Värö kyrka.

– Vi vill inspirera andra församlingar till att ta efter.

Varför är koldioxid farligt?

  • Jorden blir allt varmare. Det beror på ökad koncentration av växthusgaser, som koldioxid. Koldioxiden släpps ut vid förbränning av fossila bränslen.
  • En varmare planet leder till att isar och glaciärer smälter, havsnivån stiger och vattnet blir surare. Extremväder blir vanligare.

Vad är 1,5-gradersmålet?

  • Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som trädde i kraft 2016.
  • Avtalet slår fast att den globala genomsnittliga temperaturökningen ska hållas under
  • 2 grader och helst begränsas till 1,5 grader jämfört med förindustriell tid.

Hur mycket släpper vi ut?

  • I dag ger en person i Sverige upphov till utsläpp på i snitt 8 ton per år.
  • Sveriges mål är att senast år 2045 inte släppa ut mer växhusgaser till atmosfären än vad planeten klarar av att ta hand om.

Bli klimatsmartare på jobbet

  • Åk kollektivt eller cykla till arbetet.
  • Byt tjänsteresor mot videomöten.
  • Försök påverka arbetsgivaren via facket. Kanske kan arbetsplatsens klimatfotavtryck vara en stående punkt på APT?

Läs mer: Möt fler Visionsmedlemmar som jobbar för en grönare planet:

klimatrep_brödtext.jpg


Relaterade artiklar