• Gravida som inte kan jobba på grund av pandemin förlorar tusentals kronor.

Coronaviruset

Gravida förlorar tusenlappar under pandemin

31 maj 2021

Gravida som inte kan jobba på grund av att de klassas som riskgrupp för corona förlorar tusentals kronor på det. Nu kräver Vision i Göteborgs stad att arbetsgivaren täcker upp för inkomstförlusten.

Från vecka 20 räknas gravida som riskgrupp för covid-19, eftersom barnet riskerar att födas för tidigt om kvinnan blir sjuk. Den som är gravid ska därför omplaceras eller arbeta hemifrån om arbetsmiljön bedöms som riskfylld.

Om det inte går kan kvinnan förbjudas att arbeta och tvingas söka graviditetspenning på 80 procent av lönen eller max 759 kronor per dag. Ett rejält inkomsttapp, som arbetsgivaren borde stå för i de fall man inte lyckas omplacera, anser Hilda Johansson, Visions avdelningsordförande i Göteborgs stad.

"Det är en jämställdhetsfråga"

– Vi har 55 000 anställda i en rad olika yrken. Det måste gå att omplacera. Om inte borde arbetsgivaren täcka upp för inkomstförlusten, säger hon och fortsätter:

– Det är en jämställdhetsfråga, enbart kvinnor drabbas. Och det handlar om en inkomstförlust på flera tusen kronor i månaden. I förlängningen påverkas även pensionen. Pandemin är något ingen hade kunnat förutse. Det känns omodernt att den enskilda ska betala priset för den.

Men arbetsgivaren anser att det inte är deras sak att gå in och täcka upp för inkomstbortfallet. Tina Liljedahl Scheel, HR-direktör i Göteborgs stad, menar att ersättningsnivån i graviditetspenningen är en nationell fråga och om någon förändring ska ske bör det göras över hela landet.