• En anställd i Kristianstad kommun ljög om sina universitetsstudier i cv:t och när saken uppdagades avskedades kvinnan. Men både Vision och kvinnan protesterade och påpekade att det i platsannonsen inte framgick att universitetsutbildning var ett krav.

Fackligt

Får 215 000 kronor efter cv-lögn

31 maj 2021

En anställd i Kristianstads kommun ljög om sina universitetsstudier i cv:t när hon anställdes. När saken upp­dagades avskedades kvinnan, men efter en förhandling får hon nu 215 000 kronor.

När kvinnan anställdes hösten 2015 påstod hon att hon hade både universitets- och högskoleutbildningar i bagaget. Då arbetsgivaren i höstas upptäckte att det inte stämde avskedades medarbetaren för att hon "svikligen förlett kommunen att ingå ursprungligt anställningsavtal genom ingivande av osant intyg i platsansökan och cv", som det formulerades i beslutet.

Men både kvinnan och hennes fack protesterade. I överläggningarna påpekade Vision att det i platsannonsen inte framgick att universitets- eller högskoleutbildning var ett krav och att det därför var märkligt att den anställda avskedats då arbetsgivaren under fem år inte haft några synpunkter på sättet hon skött sitt arbete.

Central förhandling

Eftersom parterna inte kunde komma överens lokalt blev det central tvisteförhandling. Där yrkade Vision på att avskedet skulle ogiltigförklaras och att medlemmen skulle få ett allmänt och ekonomiskt skadestånd.

Nu har Vision och Sveriges Kommuner och Regioner enats. Parterna rekommenderar Kristianstads kommun att betala ut 215 000 kronor och att samtliga mellanhavanden mellan kvinnan och kommunen därmed ska vara reglerade.

– En överenskommelse är träffad som medlemmen har godkänt. Det är egentligen min enda kommentar, säger Ameli Andersson, ombudsman i Vision som har företrätt medlemmen.

Avslutat ärende

Till Kristianstadsbladet förklarar kvinnans chef att hon är nöjd med att ärendet nu är avslutat:

– Vi är överens om att vi är oeniga i sakfrågan. Men nu har vi en överenskommelse och kan gå vidare på var sitt håll. Vi har bedömt att det är bättre än att låta den arbetsrättsliga processen fortgå.


Relaterade artiklar