• Joe Biden vill förbjuda att arbetsgivare har antifackliga möten där anställda måste närvara.

Internationellt

Facket hoppas på Biden

25 januari 2021

Efter fyra svåra år vädrar de amerikanska facken morgonluft. Den nya presidenten Joe Biden har utlovat en satsning som på hundra dagar ska stärka arbetstagarnas ställning.

Mycket tyder på att resultatet av det amerikanska valet får stor betydelse för facken i USA. Donald Trump har bedrivit en politik som närmast kan beskrivas som antifacklig.

– Han har motarbetat facken på alla upptänkliga sätt. Barack Obama tillsatte till exempel ett särskilt arbetsmarknadsråd med representanter från både arbetstagar- och arbetsgivarsidan. En av Trumps första åtgärder var att tillsätta en antifacklig ordförande, varpå hela samarbetstanken gick om intet, säger Mikael Ruukel, internationell sekreterare på Vision.

De amerikanska facken hoppas nu att Joe Biden ska stärka en stukad rörelse där organisationsgraden på hela arbetsmarknaden är nere på 10,5 procent av arbetsstyrkan. I Sverige är 67 procent medlemmar i ett fackförbund.

Goda anställningsvillkor

Den nya presidenten vill bland annat förbjuda arbetsgivarna att hålla obligatoriska antifackliga möten, införa krav på goda anställningsvillkor vid offentlig upphandling och stärka branschvisa kollektivavtal.

Joe Biden har också utlovat en "task force", en samlad kraftansträngning för att på hundra dagar ta fram förslag på hur facken och arbetstagarnas ställning kan stärkas.

Stora förhoppningar

Från fackligt håll är förhoppningarna på USA:s 59:e president stora, men bilden är ändå splittrad, påpekar Mikael Ruukel. Joe Bidens program rymmer visserligen stärkta fackliga rättigheter och federal minimilön, men tidigare har han kritiserats för att bara stödja facket när han själv har haft något att tjäna på det.

– Våra amerikanska fackliga systerorganisationer står bakom Joe Biden, men är ganska uppfordrande i sina kommentarer. Nu vill de ha konkreta åtgärder och inte bara retorik, säger Mikael Ruukel.