• Högst löneökning hade tandsköterskorna i snitt i Sörmland. Visions klubbordförande Denitha Lööf är nöjd.

Lön och villkor

Så mycket ökade tandsköterskornas löner i bolagen

27 april 2021

Tandsköterskorna i Sörmland har under förra året fått den största procentuella löneökningen jämfört med kollegerna på andra folktandvårdsbolag. Det visar Tidningen Visions genomgång.

Tidningen Vision har frågat Visions klubbordförande på landets fem folktandsvårdsbolag hur stora löneökningarna varit för Visions medlemmar under 2020. (se tabell).

Genomgången visar att löneökningarna för Visions medlemmar som grupp ligger på i snitt mellan 2,2 procent och 3,5 procent.

Visions medlemmar i folktandvårdsbolagen består till största delen av tandsköterskor, men även andra yrkesgrupper som administratörer, tandtekniker, tandvårdsbiträden och tandhygienister finns.

Det är anställda på Folktandvården Sörmland AB som fått den högsta löneökningen under 2020 – 3,5 procent.

– Vi har fått bra påslag i många år nu och det är vi väldigt glada för. Det beror bland annat på att bolaget har ett styrelsebeslut på att vi ska ligga bland de fem högst betalda regionerna/bolagen i landet, säger Visions klubbordförande Dinitha Lööf.

Läs mer: Här är högsta och lägsta löneöningen i regionerna

Ulrica Sidelius, HR-chef på Folktandvården Sörmland AB, säger att löneökningen hänger samman med att de har en ambition att vara en attraktiv arbetsgivare.

–Och där är lönen en viktig faktor, även om det inte är den enda. Sedan vill vi också att lönen ska motsvara de anställdas prestation och vi vill ha marknadsmässiga löner.

Löneökningar i de 5 folktandvårdsbolagen

Löneökningar i snitt under 2020 för Visions medlemmar:

  • Skåne 2,2 procent
  • Stockholm 2,2 procent
  • Gävleborg 2,3 procent
  • Västmanland 2,5 procent
  • Sörmland 3,5 procent

(I övriga delar av landet är folktandvården inte egna bolag utan en del av regionerna.)

Källa: Visions klubbordförande på respektive bolag


Relaterade artiklar