Arbetsmarknad

Fler ingenjörer och tekniker förlorar jobbet

2 november 2020

Arbetslösheten bland ingenjörer och tekniker har ökat stadigt sedan coronakrisen slog till i våras. Men trots dystra siffror bedöms framtidsutsikterna som goda.

– Det har varit brist på ingenjörer och svårt att hitta personer med rätt kompetens. Just nu är det visserligen svårt, men prognoserna ser bra ut, säger Fredrik Mörtberg, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten i gruppen "ingenjörsyrken och tekniker" har ökat sakta men säkert sedan pandemin började. Jämfört med övriga arbetsmarknaden är dock siffrorna fortfarande relativt låga.

I februari var 6 187 ingenjörer och tekniker arbetslösa. I april hade siffran stigit till 6 962 och i juni till 8 404. Enligt den senaste statistiken från september är nu 8 925 ingenjörer och tekniker arbetslösa.

Enligt Fredrik Mörtberg är det resultatet av varsel, permitteringar och färre nyanställningar i coronans spår.

– Det är också ovanligt många nyutexaminerade som söker jobb just nu. Dessa faktorer samverkar och gör att arbetslösheten stiger.

Det är främst privat sektor som har drabbats, konstaterar Fredrik Mörtberg.

– Offentlig sektor är inte lika konjunkturkänslig och har klarat sig bättre. Vissa arbetsgivare har till och med nyanställt under den här perioden, säger han.


Relaterade artiklar