Coronaviruset

Tänker nytt i ­virusets spår

28 september 2020

Den dagliga verksamheten i Örebro kommun har ställt om under corona. Erfarenheterna av det har varit så goda att en del av de nya aktiviteterna kommer att behållas. Till exempel fortsätter gympan utomhus och den digitala musikstunden.

Aktiviteterna för deltagarna i den dagliga verksamheten i Örebro – som bland andra riktar sig till personer med utvecklingsstörning och funktionsnedsättning – har helt ställt om under corona. Till exempel har det blivit torghandel och tillverkning av skyddsutrustning i stället för att baka till konferenser.

Det är oklart hur länge den dagliga verksamheten kommer att jobba på detta sätt, men säkert är att man kommer att behålla delar av det nya arbetssättet även framöver. Till exempel utomhusgympa och möjligheten att delta i olika digitala aktiviteter som högläsning, musikstund och frågesport.

– Vi ser så många vinster med detta, särskilt för personer som är svåra att motivera att komma till vår verksamhet. Vi hoppas därför kunna fortsätta, säger Helena Carevid.


Relaterade artiklar