Utveckling

Ökad oro för ungas missbruk

28 september 2020

Orosanmälningar om droganvändning bland unga ökar lavinartat i Mora. Nu satsar kommunen på att ge unga hjälp på hemmaplan istället för att sätta dem på behandlingshem. Ungdomsbehandlaren Roger Torlamb håller i projektet.

Hur mycket har missbruket ökat?

– I Mora har antalet orosanmälningar om unga mellan 12 och 18 år som misstänks missbruka droger fyrdubblats mellan 2018 och 2019. Troligen beror det på att skolorna och polisen blivit bättre på att uppmärksamma problemet. Men droganvändningen ökar i hela landet och går även ner i åldrarna.

Vad gör ni åt det?

– Vi har beviljats nästan 1,5 miljoner kronor från Mora kommun, som under två och ett halvt år ska användas till att utveckla behandlingen för unga på hemmaplan. Tidigare har vi bara haft behandling för vuxna här i kommunen och har då varit tvungna att skicka ungdomarna till ett behandlingshem eller familjehem i någon annan kommun så att de kunnat ta del av öppenvårdsinsatser.

Varför är det bättre med behandling på "hemmaplan"?

– Om man kan få hjälp med sitt problem och samtidigt bo kvar hemma, gå i skolan och ha kvar det sociala nätverket är chansen större att fortsätta vara drogfri. Det är det absolut bästa, det finns det evidens på. Det är kanske enklare att bli drogfri på ett behandlingshem, men när du sedan kommer hem igen blir det mycket svårare.

Är det alltid bäst att bo kvar hemma?

– Nej, ibland fungerar det inte och då kan man behöva komma till ett behandlingshem.

Vad blir din roll i det här projektet?

– Jag kommer att, efter att handläggare beviljat insatsen, träffa ungdomarna och föräldrarna och hålla behandlande och motiverande samtal enligt ACRA, en behandlingsmetod som Socialstyrelsen rekommenderar.

Vad händer när projekttiden är över?

– Alla insatser och resultatet av dem, det vill säga om de hjälper ungdomarna till drogfrihet, kommer att följas upp. Om det visar sig fungera bra kommer vi förhoppningsvis att fortsätta att jobba så här permanent.


Relaterade artiklar