• Pia Nilsson Andrén och Jenny Lindqvist var med och tog fram en utvecklingsstege med lönekriterier för medicinska sekreterare.

Lön och villkor

Så mycket tjänar medicinska sekreterare

2 mars 2020

Region Stockholm betalar högst lön till medicinska sekreterare. Region Gävleborg lägst. Se lönestatistik för alla regioner i Tidningen Visions lista.

Uppdatering: Nu finns färsk lönestatistik för 2021. Kolla här!

Tidningen Vision har begärt ut lönestatistik från regionerna (tidigare landsting). Statistiken visar att snittlönen för medicinska sekreterare ligger på 27 093 kronor, vilket är en ökning med två procent jämfört med året innan.  

Region Stockholm toppar lönelistan med 28 579 kronor i lön. På andra plats kommer Region Jönköping där snittet ligger på 27 644 kronor tätt följt av Region Dalarna med 27 583 kronor.

Jenny Lindqvist har arbetat 13 år på kirurgen på Mora lasarett. Där har de medicinska sekreterarna själva utformat sina lönekriterier.

– Man har satsat på oss och vi har fått bra lönespridning. Jag skulle inte kunna tänka mig att jobba någon annanstans, säger Jenny Lindqvist.

En viktig orsak till det positiva omdömet är utformningen av lönekriterierna. 2014 tog man, tillsammans med kollegerna på medicinkliniken, fram en utvecklingsstege som sedan dess reviderats och används vid medarbetar- och lönesamtal.

Bedömer sig själv

I olika kategorier, bland annat yrkeskunnande, ansvarstagande och bemötande, gör varje medarbetare inför samtalet en bedömning av sig själv, vad man är bra på och vad som kan utvecklas.

Chefen, Linda Enström, gör samma sak.

– En viktig del utöver prestationen är också hur man bidrar med sin personlighet. Att man får sina arbetskamrater att må bra, säger Linda Enström, som tycker att jobbet med lönesättning och lönespridning blivit enklare.

– Ingen ska gå ut från ett lönesamtal utan att veta vad som förväntas av henne.

Men är det inte svårt att skapa lönespridning om löneutrymmet är litet?

– Nej, så länge man kan ge en vettig motivering upplever jag inte att någon tycker det är orättvist. Det väsentliga är ju den faktiska lönen. Har någon redan en hög lön kan jag med utrymmet höja någon annan som ligger lägre och bidrar lika mycket till verksamheten. Och 2018 satsades det på sekreterarna. Då var den högsta löneökningen 1 800 kronor och den lägsta 400 kronor.

Ökad medellön

Löneutvecklingen har varit förhållandevis bra i Region Dalarna. Medellönen i yrket har sedan 2017 ökat med cirka fyra procent per år.

Medicinska sekreterare är ett bristyrke och de som studerar får ofta fast jobb redan under praktiktiden, konstaterar Margaretha Nordman, vice ordförande för Vision i Region Dalarna.

– Men bekymret har varit att nyanställda inte får så bra löner, säger hon.
Pia Nilsson Andrén, som även hon jobbat länge på kirurgen, konstaterar att en väg framåt också är att ta på sig nya uppgifter. Det kan handla om att ta ansvar för olika system och sköta register.

– Och numera är det vi som tar emot patienter på dagoperation, en uppgift som tidigare gjordes av sköterskor. När det gäller löneutvecklingen tycker jag att det börjat hända något. Vi har tagit ett stort steg de senaste åren, säger hon.

så sätts lönerna på kirurgen

  • Lönekriterier som ingår i den utvecklingsstege de medicinska sekreterarna skapat: bemötande, yrkeskunnande och ansvarstagande, jag i grupp och jag som person, utveckling.
  • För varje kriterium finns fyra nivåer: utmärkt, förväntat, utvecklingsbart och ej acceptabelt.
  • Utöver detta vägs övriga uppdrag och skrivtid in.

 

Kolla in och jämför din lön

Klicka på grå balken nedan för att växla yrke.

Så är undersökningen gjord

Vi har begärt in uppgifter från alla regioner om medellöner i 13 yrken. Insamlingen gjordes under december 2019. Snittlönerna är beräknade på alla medellöner, men i tabellerna har vi tagit bort medellöner där antalet anställda i yrket är färre än fyra.


Relaterade artiklar