• Kika in vad grannen tjänar med hjälp av tabellen nedan.

Lön och villkor

Regionlöner 2019: Jämför din lön med andras

2 mars 2020

Är gräset hos grannen grönare? Tidningen ­Visions kartläggning av medellönerna för region­anställda visar att det i samma yrke kan skilja tusentals kronor mellan olika delar av ­landet.

Region Stockholm sticker ut. I sju av de 14 tjänstemannayrken som finns med i kartläggningen är snittlönen högst i Stockholm.

Till exempel tjänar en personalhandläggare i huvudstadsregionen i snitt 9 300 kronor mer i månaden än en kollega i Jämtland Härjedalen.

Skillnaden är ännu större för upphandlare där medellönen i Norrbotten är drygt 10 000 kronor lägre än i Stockholm.

Sammanställningen visar också att lönegapet i regel är mindre i de förhållandevis lägre avlönade yrkena med många anställda.

I yrkesgrupperna medicinska sekreterare och tandsköterskor är snittlönerna i de regioner som betalar bäst drygt 2 500 kronor högre än i de regioner där lönerna är lägst.

Bland ekonomer är motsvarande skillnad över 11 000 kronor.

Klicka på grå balken nedan för att växla yrke.

PDF: Här är alla regionlöner 2019.

Så är undersökningen gjord

Vi har begärt in uppgifter från alla regioner om medellöner i 13 yrken. Insamlingen gjordes under december 2019. Snittlönerna är beräknade på alla medellöner, men i tabellerna har vi tagit bort medellöner där antalet anställda i yrket är färre än fyra.

Nyfiken på hur det såg ut förra året? Kolla in lönekartan för regionanställda 2018 här.


Relaterade artiklar