• Hur mycket har din lön klättrat? Kolla in listorna nedan.

Lön och villkor

Lista: Här är alla kommunernas löner

2 mars 2020

Var är snittlönen för personaladministratörer, enhetschefer och socialsekreterare högst? Tidningen Vision har sammanställt tabeller med medellöner i samtliga kommuner i 23 yrken.

Kolla medellönen i ditt yrke i grannkommunerna, eller se var i landet lönerna är högst. Tidningen Visions kartläggning bygger på uppgifter om månadslöner för totalt 91 606 kommunanställda i 23 yrkesgrupper.

Lista med medellöner för kommunanställda

Administratör övergripande
Administratör övriga
Behandlingsassistent
Biblioteksassistent
Biståndsbedömare
Drifttekniker
Ekonom
Ekonomiadministratör
Enhetschef LSS
Enhetschef socialtjänst
Enhetschef äldreomsorg
Fastighetsingenjör
Handläggare/utvecklare
Ingenjör Park/gata
IT-tekniker
Miljö- & hälsoskyddsinspektör
Personaladministratör
Personalhandläggare
Receptionist
Skoladministratör
Socialsekreterare
Socialt arbete annat
Upphandlare  

Så är undersökningen gjord

Vi har begärt in uppgifter från alla kommuner om medellöner i 23 yrken. Insamlingen gjordes under december 2019. Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla medellöner, men i tabellerna har vi tagit bort medellöner i kommuner där antalet anställda i yrket är färre än fyra.

Nyfiken på hur lönen för kommunanställda såg ut 2018? Spana in här!


Relaterade artiklar