• Hälso- och sjukvården inom Västra Götalandsregionen är bra på att ta tillvara medarbetarnas idéer, tycker Lina Strand Backman.

Arbetsmiljö

Fångar upp nya idéer

2 mars 2020

Vart vänder man sig med smarta tankar om hur verksamheten och arbetsmiljön kan utvecklas? I Västra Götalandsregionen fångar Innovationsplattformen upp de anställdas idéer.

– Det handlar om att ta tillvara de idéer som finns. Här finns en oerhörd innovationskraft, säger Lina Strand Backman, enhetschef på Innovationsplattformen.

Grunden är en webbsida där anställda kan lämna sina förslag. Alla idégivare får därefter träffa en innovationscoach, sedan börjar arbetet med att förverkliga idén.

– Dels kan det handla om väldigt konkreta saker, som när två undersköterskor på urologen kom på ett nytt sätt att hänga upp en urinpåse på, som förhoppningsvis skapar mervärde för medarbetare och patienter. Dels kan det vara mer komplicerade beslutsstöd för att förutse hur länge patienter kommer att ligga inne för att få ett bättre flöde på sjukhuset, berättar Lina Strand Backman.

Bistår med rådgivning

Pengar, rådgivning och teknisk utvecklingshjälp är sådant som Innovationsplattformen kan bistå med. De kan också koppla ihop idégivaren med exempelvis studenter på Chalmers för att utveckla de tekniska delarna.

För att lyckas med innovationsarbetet är det viktigt att få med cheferna på båten, konstaterar Lina Strand Backman:

– Innovationer händer inte av sig själv, ledningen måste ge utrymme för att nya idéer ska dyka upp. Dessutom måste det skapas en kultur där det är tillåtet att misslyckas ibland.

 


Relaterade artiklar