• Cecilia Kjellgren har en son som bor i Filippinerna och tack vare det har ett samarbete mellan länderna utvecklats.

Utbildning

Lär ut svensk modell mot barnaga

14 april 2020

Trots att det är mycket skadligt används våld i många länder som en del i barnuppfostran. Nu åker svenska forskare till Filippinerna för att lära socialarbetare i landet hur man motiverar föräldrar att sluta slå.

Cecilia Kjellgren, docent i socialt arbete vid Linnéuniversitet, har nyligen tillsammans med lektor Johanna Thulin varit i Filippinerna och utbildat socialarbetare i en metod som ska motverka att föräldrar använder våld som en del i barnuppfostran.

I Filippinerna är barnaga mycket vanligt, sex av tio föräldrar slår sina barn. I utbildningen får föräldrarna, via socialsekreterarna, lära sig olika tekniker för att bemästra sin egen ilska och att bygga upp en positiv relation till sina barn.

– Det handlar exempelvis om att backa undan från situationer när det uppstår irritation och gå till sidan en stund, att uppmuntra positivt beteende och att sätta upp regler för hur man beter sig mot varandra i en familj, säger Cecilia Kjellgren.

Eftersom utbildningen riktar sig till föräldrar som ofta vuxit upp med att det är socialt accepterat att slå sina barn har tilltalet anpassats efter det. Stora delar av utbildningen handlar om att informera om de dokumenterat negativa effekter våld har för den psykiska och fysiska hälsan hos barn som utsätts.

– Det är en process och det gäller att ha rimliga förväntningar. Det går inte att omvända föräldrar genom en tre timmar lång utbildning, men man kan så ett frö.


Relaterade artiklar