• Kristina Sääf är bemanningsassistent på Norrlands universitetssjukhus.

Coronaviruset

Hon fixar bemanningen under coronakrisen

14 april 2020

Hur går det att få ihop bemanningen på neonatal-IVA mitt under coronakrisen? Kristina Sääf, bemanningsassistent på Norrlands universitetssjukhus, berättar.

Hur har coronaviruset påverkat ditt jobb?

– Det har blivit en ansträngd personalsituation. Eftersom vi jobbar med för tidigt födda barn som är infektionskänsliga så är vi alltid noga med att inte vara förkylda på jobbet. Det har varit många hemma under hela året, men nu är det ännu värre. Det går precis ihop, säger Kristina Sääf, bemanningsassistent på Neonatal-IVA på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Vad gör ni om det blir ett för stort bortfall av personal?

– Vi kan inte ta in personal från andra avdelningar eftersom det krävs specialkunskap för att jobba hos oss. Men vi har vädjat sommarvikarier och studenter att komma in och jobba extra för att avlasta enklare sysslor som att fylla på material. Vi kan också samarbeta med neonatalavdelningar på andra sjukhus genom att skicka patienter till dem.


Relaterade artiklar